“4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008” 4. POSMA un LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 5. POSMA SACENSĪBU “KURLAND TROPHY 2008”  un tūrisma kausa NOLIKUMS.

REZULTĀTI

1. PROGRAMMA.
1.1. “4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008” 4. posms un Latvijas Trofi-reidu čempionāta izcīņas 5. posms (turpmāk Sacensības) notiek 2008. gada 10 – 12. oktobrī Latvijā, Kuldīgas rajona Ēdoles, Ziru, Alsungas pagastu teritorijās.
Dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija Almale: N56,58,599 E21,37,588 Bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N56 59,587 E21 41,136.

10. oktobris.
(ieskaites grupas TR1) dalībnieku reģistrācija
no 16:00 līdz 17:00 dalībnieki ar starta Nr. 120 – 190
no 17:00 līdz 18:00 dalībnieki ar starta Nr. 111 -120
no 18:00 līdz 20:00 dalībnieki ar starta Nr. 101 -110
no 16:00 līdz 20:30 – tehniskā komisija
 (ieskaites grupa OPEN) dalībnieku reģistrācija
no 20:00 līdz 21:00
no 20:00 līdz 21:30 tehniskā komisija
 (ieskaites grupas TR2 un TR3) dalībnieku reģistrācija
no 21:00 līdz 22:00
no 21:00 līdz 21:300 tehniskā komisija,
 (ieskaites grupa ATV) dalībnieku reģistrācija
no 22:00 līdz 23:30
no 22:00 līdz 00:00 tehniskā komisija.
Ārvalstu dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija no 16:00 līdz 23:30 .

11. oktobris.
8:00 Sapulce un Sacensību atklāšana.
8:30 starts.
ap plkst. 23.00 – plānotais finišs

12. oktobris
plkst. 08.00 – starts.
Plkst. 15:00 rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.
plkst. 17:00 – uzvarētāju apbalvošana.

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar 4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008. g. nolikumu, LAF (Latvijas Automobiļu Federācija) Nacionālo sporta kodeksu, Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2008. gada nolikumu un šo nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko biedrība „Mazozoli 4×4”
Pasākuma direktors –.Jānis Lazdāns
Pasākuma komisārs – Jānis Zaremba, Gabriels Žīgurs. (LV) un Audrius Sutkus (LT).
Galvenais tiesnesis – Aivars Sprukts.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīniskais nodrošinājums – Inta Bērziņa.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Latvijas Trofi-reidu čempionāta ieskaiti saņem persona, kurai ir LAF gada Sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā.

3.2 Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2008. gada izcīņā ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu 
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.

3.3 4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008 izcīņā ir šādas ieskaites grupas;
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– ATV Original;
– ATV open.
 ATV braucēji apvienojas komandā pa divi.

3.4 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
Norakstot no ziņojumu dēļa,
Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~ 15 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekli piebraucot tiem klāt.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar 4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008. g. nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Čempionāta 2008. gada nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Dalības maksa visās automašīnu kategorijās 70 LVL vai 100 EUR, kvadricikliem dalības maksa vienai personai 35 LVL vai 50 EUR. Pieteikums jāatsūta līdz 6. oktobrim.
6.2. Pieteikumi, kas saņemti pēc 6. oktobra dalības maksa 85 LVL  vai 120 EUR.
6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10. vai 15 EUR.
6.5. Drošības depozīts 100 LVL vai 140 EUR apmērā, kas ieturams no katras ekipāžas, kas piedalās sacensībās un kas paredzēts naudas sodu segšanai par braucējiem izsniegto iekārtu nenodošanu, par neziņošanu par izstāšanos no sacensībām noteiktajā kārtībā, par videi nodarīto kaitējumu. Pēc sacensībām depozītu iespējams saņemt atpakaļ, vai pārcelt uz nākošajām sacensībām.
6.6. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti autobraucējiem un kvadriciklu braucējiem uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.
6.7. Samaksu var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “Kurland trophy 2008” organizatoram uz sekojošiem rekvizītiem: Biedrība “Mazozoli 4×4”, reģ. Nr. LV50008053811, konta nr. LV10HABA000140J057651, Hansa banka, kods HABALV22, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2008. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu. 4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008 protestu iesniegšanas kārtība saskaņā ar Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 300 EUR.

8. CITA INFORMĀCIJA.
8.1. Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
1) Atpūtas bāzē ‘Pinka’, tel. +37126493659, pasākuma laikā šajā bāzē būs pieejama ēdināšana.
2) www.visit.kuldiga.lv.
8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā un 4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008 nolikumā.
Informācija skatītājiem –Ēdolē degvielas uzpildes stacijā, kā arī internetā www.mazozoli.lv un www.4x4euro.com.
8.3. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +37129235522

Tūrisma kauss "Kurland trophy 2008 
 NOLIKUMS.

1. PROGRAMMA.
1.1. Tūrisma kauss „Kurland trophy 2008” (turpmāk Sacensības) notiek 2008. gada 11. oktobrī Latvijā, Kuldīgas rajona Ēdoles, Ziru, Alsungas pagastu teritorijās.
Dalībnieku reģistrācija un Bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N56 59,587 E21 41,136.
11. oktobris.
9:00-10:00 Reģistrācija.
10:30 sapulce.
11:00 starts
18.00 plānotais finišs
21:00 apbalvošana

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar šo nolikumu un CSN.

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko biedrība „Mazozoli 4×4”
Pasākuma direktors –.Jānis Lazdāns
Galvenais tiesnesis – Aivars Sprukts.
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīniskais nodrošinājums – Inta Bērziņa.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Dalībnieki var piedalīties ar:
3.2.1. vieglajām apvidus automašīnām, neatkarīgi no aprīkojuma ar derīgu ikgadējo tehnisko apskati un OCTA.
3.2.2. kvadricikliem neatkarīgi no aprīkojuma.
3.3 Dalībnieki brīvprātīgi apvienojas komandā pa divām vai trim tehnikas vienībām
3.4 Ekipējums:
• Apģērbs atbilstošs klimatiskajiem apstākļiem
• Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli
• 1. gab. GPS vienai komandai (obligāts)
3.5 No komandas vienam transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu”, kura paredzēta Organizatora izsniegtās maršruta kontroles ierīces barošanai.
Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
Norakstot no ziņojumu dēļa,
Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~200 km jeb ~ 7 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekli piebraucot tiem klāt.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas to ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Dalības maksa automašīnām 40 LVL, kvadricikliem dalības maksa vienai personai 20 LVL. Pieteikums jāatsūta līdz 6. oktobrim.
6.2. Pieteikumi, kas saņemti pēc 6. oktobra dalības maksa 50 LVL.
6.3. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv.
Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.
6.4. Samaksu var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “Kurland trophy 2008” organizatoram uz sekojošiem rekvizītiem: Biedrība “Mazozoli 4×4”, reģ. Nr. LV50008053811, konta nr. LV10HABA000140J057651, Hansa banka, kods HABALV22, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. REZULTĀTI, PABALVOŠANA
7.1 Tiek apbalvota labākā komanda automašīnām un kvadricikliem
7.2 Organizators var piešķirt arī dažādas specbalvas.
7.3. Protesti par rezultātiem netiek pieņemti.

8. CITA INFORMĀCIJA.
8.1. Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
1) Atpūtas bāzē ‘Pinka’, tel. +37126493659, pasākuma laikā šajā bāzē būs pieejama ēdināšana.
2) www.visit.kuldiga.lv.
8.2. Informācija skatītājiem – Ēdolē degvielas uzpildes stacijā, kā arī internetā www.mazozoli.lv.
8.3. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +37129235522

Sacensību direktors:         /Jānis Lazdāns/

2008. gada 14. septembrī

 

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *