2008.gada 16.janvāris Trofi-reidu komisijas padomes sēdes protokols.

Rīga
Trofi-reidu padome šādā sastāvā: J.Lazdāns, G.Žīgurs, I.Vīdušs, A.Namajuns, E.Bauers. Uzaicinātie viesi: M.Podiņš, K.Vīdušs
1. apstiprināt 2008. gada Trofi-reidu nolikumu ar pielikumiem.
2. Apstiprināt Trofi –reidu norises noteikumus 2008. Gadam.
3. Tehniskajos noteikumos no 2008.gada ieviest izmaiņas: 
visām klasēm rekomendē vismaz uz sacensību laiku izplūdes gāzes izvadīt virs automobiļa jumta
4. Vienas nedēļas laikā pēc pēdējā Latvijas čempionāta posma, tiek publicēti Latvijas čempionāta pagaidu kopvērtējuma rezultāti. Reizē ar tiem tiek publicēts TRKP sēdes, kurā tiks pieņemts lēmums par oficiālajiem rezultātiem, norises laiks un vieta.
Viena mēneša laikā pēc pēdējā posma, TRKP sēdē atklāti balsojot tiek pieņemts lēmums par oficiālajiem čempionāta kopvērtējuma rezultātiem un to publicēšanas laiks internetā. Iepazīties internetā ar oficiālajiem rezultātiem var vismaz 24 stundas pirms to oficiālās publicēšanas laika. Vienas stundas laikā pēc rezultātu oficiālās publicēšanas ir iespējams iesniegt apelācijas pieteikumu saskaņā ar LAF nacionālo sporta kodeksu.

Sēdes protokolists:      /K.Vīdušs/

Sigulda 2008. gada 21. oktobris

Trofi-reidu komisijas padomes sēdes pieņemtie lēmumi.
Trofi-reidu padome šādā sastāvā: J.Lazdāns, G.Žīgurs, A.Namajuns, Ē.Eglītis., K.Vīdušs, M. Bērziņš M.Podiņš Uzaicinātie viesi:, J.Zaremba, B.Lielkāja, A.Sprukts, O. Liepiņš, J.Vogins, J.Auziņš, A.Gailītis,
1. Veikt aptauju par TR2 klases nākotni 2009. gadā.
2. 2009. gadam sacensību dalībniekiem starta numurus par maksu izsniedz tropfi-reidu komisija pēc iepriekšējā gada rezultātiem.
3.  2009. gada nolikumā paplašināt punktu par obligāto reklāmu ar vārdiem „sacensību organizators var paredzēt reklāmas novietojumu uz dalībnieku sarkanās krāsas vestēm”.
No 2009. gada sezonas sākuma piesaistīt personu, kas veic preses dienesta funkcijas.
Sēdes protokolists:      /K.Vīdušs/

 

Rīga 2008. gada 20. novembris

Trofi-reidu komisijas padomes sēdes pieņemtie lēmumi.
Trofi-reidu padome šādā sastāvā: J.Lazdāns, G.Žīgurs, A.Namajuns, Ē.Eglītis., K.Vīdušs, M. Bērziņš M.Podiņš Viesi:, J.Zaremba, B.Lielkāja, A.Sprukts, J.Vogins,

1. Vienbalsīgi tiek apstiprināti 2008. gada Latvijas trofi-reidu čempionāta kopvērtējuma rezultāti.
2. 2009. gadā visos Latvijas trofi-reidu čempionāta posmos, tiks izstrādāta vienota norise, vērtējums, kontrolkarte.
3. No 2010. gada visos Latvijas trofi-reida čempionāta posmos visās automašīnu ieskaites kategorijās automašīnā esošo braucēju skaits 2, pilots un stūrmanis.
4. 2009. gada sezonā TR2 klases automašīnām ierobežot riepu augstumu līdz 889 mm.
5. 2009. gadā Latvijas trofi-reidu čempionāts notiks 7 posmos, kopvērtējums tiek aprēķināts pēc 6 posmu rezultātiem.
Kalendārs 2009.
1. posms 13-15. marts  Madona
2. posms 24-26. aprīlis Taurage Lietuva / FIA NEZ CUP posms
3. posms 8-10. maijs Latgale
4. posms 26-28. jūnijs Rugāji
5. posms 24-26, jūlijs Ērgļi vienlaicīgi Lietuvas čempionāta posms
6. posms 21-23. augusts Trapene
7. posms  23-25. oktobris Kurland trophy / FIA NEZ CUP posms

Sēdes protokolists  /K.Vīdušs/

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru