Visu dalībnieku rezultāti  

Sīkāka informācija par 25. – 27. jūliju Rugājos
gan braucējiem, gan kājām gājējiem!

Šajos datumos Rugājos notiks daudz un dažādi pasākumi – Rugāju Trophy 2008, Rugāju pagasta svētki, kā arī šaušanas sacensības.

Tātad programma pa datumiem:
25. jūlijs vakars: kā tautas sakāmvārdā teikts – kas pirmais brauc, tas pirmais smeļ! Pirmajiem sacensību dalībniekiem, kuri ieradīsies bāzes vietā pie Boževas ezera, būs iespēja baudīt īstu latgaļu alu.

26. jūlijs: braucēji piedalās sacensībās, bet tikmēr līdzjutēji un citi redzēt gribētāji var izklaidēties:
 plkst. 14.00 Rugājos būs sarkano braucam-agregātu parāde, kam starts tiks dots pie degvielas uzpildes stacijas VIRŠI-A un kustība noteikta uz Rugāju parka pusi. Ja ir vēlēšanās, droši var uz ātru roku ar krītiņiem pārkrāsot savu auto un mēģināt iegūt oriģinālākā auto balvu.
 plkst. 18.00 jau minēto auto apbalvošana Rugāju parkā
 tiem sacensību dalībniekiem, kas neslinkos un finišu sasniegs ātrāk, ir iespēja paspēt uz LIENES ŠOMASES koncertu, kas sāksies plkst. 19:30 parka estrādē. Lūgums tiem, kas tomēr nebūs paspējuši – tehniku atstāt mežā un skriet uz koncertu
 lēnākie braucēji lūgti nepalikt mežā gaidīt brūnos lāčus no Krievijas, jo tepat, Rugāju parka estrādē, varēs redzēt un dzirdēt „Baltos lāčus”, jo plkst. 21.30 sāksies balle

27. jūlijs: īpašs piedāvājums skatītājiem un līdzjutējiem, jo tieši šajā sacensību dienā būs laba pārredzamība sacensību dalībnieku braukšanas mākslai – LABAIS APLIS, kurā būs atļauts arī kreisais pagrieziens

ATV Standarta kvadricikliem un viņu vadītājiem – tie, kas atbrauks un piedalīsies, iegūs bonusu Agra Jansona kausā, jo būs daļēji iepazinušies ar trasi un varēs izteikt priekšlikumus un komplimentus attiecībā uz trasi kā tādu!

Tūrisma klasei – sacensību laikā būs iespēja apskatīt un aptaustīt senlietas, pareizāk – tūkstošiem senlietu, no kurām dažas ir pat 300 gadus vecas!

LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS
4. POSMA SACENSĪBU
“Rugāji trophy 2008”
NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.
1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta (turpmāk LTČ) 4. posms notiek 2008. gada 25. – 27. jūlijā Balvu rajona Rugāju un Lazdukalna pagastu teritorijā.
Reģistrācija un Tehniskā komisija – N 57 :00:268 E 27:08:056  (Rugāji, laukums pie „Harmonija”)
Bāzes vieta pie Boževas ezera  N 56 59 684  E 027 10 229

25. jūlijs:

no pl. 16.00 līdz 18.00 – kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija ar starta Nr. 120 – 199
no pl. 18.00 līdz 19.00 – kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija ar starta Nr. 100 -120
no pl. 19.00 līdz 21.30 – kategorijas TR2, Open dalībnieku reģistrācija
no pl. 21.30 līdz 23.00 – kategorijas TR3, ATV dalībnieku reģistrācija

no pl. 18.00 līdz 20.00 – Tehniskā komisija a/m klasei TR1
no pl. 20.00 līdz 22.00 – Tehniskā komisija a/m klasēm TR2, Open
no pl. 22.00 līdz 24.00 – Tehniskā komisija a/m klasēm TR3, ATV

26. jūlijs:

pl. 09.30 – dalībnieku sapulce
pl. 10.00 – pirmās ekipāžas starts klasē
pl. 24.00 – pirmās ekipāžas finišs

27. jūlijs:

pl. 09.00 – starp rezultātu paziņošana
pl. 10.00 – pirmās ekipāžas starts
pl. 13.00 – pirmās ekipāžas finišs
pl. 16.00 – rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
pl. 17.00 – uzvarētāju apbalvošana.

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2008. gada nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.
Latvijas Trofi-reida čempionāta izcīņas 4. posmu organizē Biedrība „Sporta klubs RUGĀJI”
Pasākuma direktors – Jānis Auziņš
Sacensību komisārs – Aivars Sprukts
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīnas nodrošinājums feldšere Lidija Logina.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 LTČ var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir Sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Visiem dalībniekiem jābūt obligāti ģērbtiem atstarojošās vestēs (varēs iegādāties reģistrācijas vietā).
3.2 LTČ 2008. gada izcīņā ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu
– “Komandu ieskaite” – ar kopīgu nosaukumu startējošas divas ekipāžas neatkarīgi no automašīnu kategorijas.
– ATV (kvadricikliem) divās ieskaites grupās (dalībnieki apvienojas komandā pa divi):
• Latvijas čempionāta ieskaite
• Standarta kvadriciklu ieskaite
3.3 Dzeramais ūdens katram ekipāžas dalībniekam.
3.4 Silts apģērbs.
3.5 Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
3.6 Kompass, GPS, Klēpjdators (ieteicams).
3.7. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.8. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Norakstot no ziņojumu dēļa
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt. ) netiek pieņemti.

4. KUSTĪBA.
4.1  LTČ izcīņas 4. posma distances kopgarums ~200 km.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2008. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa TR1, TR2, TR3 UN „Open” automašīnu kategorijā, piesakoties līdz 18. jūlijam, – Ls 70 no auto, pēc 18. jūlija – Ls 75, pasākuma dienā – Ls 80.
6.2 ATV (kvadricikliem) piesakoties līdz 18.jūlijam,  – Ls 40 no vienas vienības, pēc 18. jūlija – Ls 45, pasākuma dienā – Ls 50.
6.3 Dalības maksa ieskaites grupā “Komandu ieskaite” – Ls 30.
6.4 Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.5 Drošības depozīts Ls 100 apmērā, kas ieturams no katras ekipāžas, kas piedalās sacensībās, un kas paredzētas naudas sodu segšanai par braucējiem izsniegto iekārtu nenodošanu, par neziņošanu par izstāšanos no sacensībām noteiktajā kārtībā, par videi nodarīto kaitējumu. Pēc sacensībām depozītu iespējams saņemt atpakaļ vai pārcelt uz nākošajās sacensībām.
6.6 Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti auto sportistiem un kvadriciklistiem uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.
6.7 Nepieciešamos maksājumus var veikt pirms pasākuma skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu (maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi – ziedojums „Rugāju trophy 2008”), kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
Rekvizīti: Biedrība „Sporta klubs RUGĀJI”
reģ. Nr. 40008070932
A/S Parekss banka, kods PARXLV22,
konta nr. LV54 PARX 0005 7845 3000 1

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2008. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu, UN Trofi-reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa Ls 100.

8. CITA  INFORMĀCIJA.
Organizators patur tiesības par sacensību norises izmaiņām.
Organizators nodrošina bāzes vietā tehnisko a/m stāvvietas, kā arī telšu vietas nakšņošanai pie Boževas ezera, bufeti, pirti. Nomazgāties varēs ezerā, iespējams elektrības pieslēgums.
Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā. 
Informācija skatītājiem – pasākuma dienās starta vietā, kā arī internetā.
Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālruni 29149202.
 

Sacensību direktors:        /Jānis Auziņš/

2008. gada 2. jūlijā.

 

Pielikums Nr. 1
„Rugāju Tūrisma kauss 2008”

1.PROGRAMMA
„Rugāju Tūrisma kauss 2008” notiek 2008. gada 26. jūlijā Rugāju un Lazdukalna pagastos. Dalībnieku reģistrācija – N 57 :00:268 E 27:08:056 (Rugāji, laukums pie „Harmonija”).

pl. 09.00 līdz 10:30 – dalībnieku reģistrācija
pl. 10:30 – dalībnieku sapulce, drošības instruktāža
pl. 11.00 – starts
ap pl. 20.00-plānotais finišs
ap pl. 00.00 – rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana

2.ORGANIZĀCIJA
„Rugāju Tūrisma kauss 2008” posma organizators Biedrība „Sporta klubs RUGĀJI”
Pasākuma direktors – Jānis Auziņš
Sacensību komisārs – Aivars Sprukts
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīnas nodrošinājums feldšere Lidija Logina.

3.DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS
3.1 „Rugāju Tūrisma kauss 2008” var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un pie stūres esošai personai jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Dalībnieki var piedalīties ar vieglajām apvidus automašīnām, neatkarīgi no aprīkojuma ar derīgu ikgadējo tehnisko apskati un OCTA.
• Medicīnas aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts
3.3 Dalībnieki brīvprātīgi apvienojas komandā pa divām vai trim automašīnām
3.4 Ekipējums:
• Silts apģērbs
• Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli
• GPS (obligāts)
• Rugāju un Lazdukalna pagastu karte mērogs M 1:100 000
3.5 Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu”, kura paredzēta Organizatora izsniegtās maršruta kontroles ierīces barošanai.

4. KUSTĪBA
4.1 „Rugāju Tūrisma kauss 2008” distances kopgarums ~200 km.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatoru nosprausto maršrutu ar kartes, GPS vai leģendas palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus un izpildīt visus speciālos uzdevumus.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar šo nolikumu, pilnībā piekrīt tam un apņemas to ievērot.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
6.1 Dalības maksa, piesakoties līdz 18. jūlijam – Ls 40 no auto, pēc 18. jūlija – Ls 45, pasākuma dienā – Ls 50.
6.2 Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1 h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.3 Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu. Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālr. +371 29149202
6.4 Nepieciešamos maksājumus var veikt pirms pasākuma skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu (maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi – ziedojums „Rugāju Tūrisma kauss 2008”) , kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
Rekvizīti: Biedrība „Sporta klubs RUGĀJI”
reģ. Nr. 40008070932
A/S Parekss banka, kods PARXLV22,
konta nr. LV54 PARX 0005 7845 3000 1

7. REZULTĀTI, PABALVOŠANA
7.1 „Rugāju Tūrisma kauss 2008” tiek apbalvotas trīs labākās komandas.
7.2 Organizators var piešķirt dažādas specbalvas.

8. CITA INFORMĀCIJA
Lauku apstākļos pie Boževas ezera.
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā.
Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. 29149202

Sacensību direktors:                                         /Jānis Auziņš/

2008. gada 2. jūlijā

 

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru