1. Sporta tehnisko pasi uz transportlīdzekli var iegūt:
a) uz juridiskas personas reģistrētu transportlīdzekli (ja juridiska persona ir LAF biedrs);
b) uz fiziskas personas reģistrētu transportlīdzekli (ja fiziska persona ir licenzēts sportists uz tekošo gadu);

2. Lai iegūtu sporta tehnisko pasi vispirms ir jāsaņem sertifikāts uz drošības karkasu (izņemot TR1 kategorijas transportlīdzekļiem);

2.1. Drošības karkasu, ievērojot visus tehniskos noteikumus (cauruļu materiāls, diametrs utt), var izgatavot pašrocīgi, pie nosacījuma, ka metināšanas darbus veic sertificēts metinātājs, kurš paraksta karkasa uzstādīšana apliecinājumu. Lai nosertificētu šo drošības karkasu, tas nekrāsotā veidā jāatrāda zemāk minētajiem drošības karkasu sertificētājiem.

2.2. Drošības karkasu var izgatavot pie karkasu sertificētājiem (skat. zemāk).

3. Drošības karkasa sertifikāta cena ir 50,- LVL, pluss ceļa izdevumi;

4. Drošības karkasa sertifikātus ir tiesīgi izdot –

Andris Šimkus t. 29237212
Andris Dambis t. 29130041
Roberts Elbakjans t. 29256006
Didzis Mojseis t. 26056639

5. Sporta tehnisko pasi izdod LAF Ģenerālsekretārs Linda Cepurniece:

Brīvības gatve 224, K-5.
Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis: +371 67520296
Fakss: +371 67551465

E-pasts: laf@laf.lv

Sporta tehniskās pases cena ir 25,- LVL. LAF izdod arī vēstuli iesniegšanai CSDD, par transportlīdzekļa pārreģistrāciju.

6. Pēc sporta tehniskās pases iegūšanas jāsatiekas ar savas komisijas tehnisko komisāru, kurš ieraksta sporta tehniskā pasē visas veiktās pārbūves atbilstoši savas kategorijas tehniskiem noteikumiem.

7. Pēc visām šīm darbībām transportlīdzeklis kopā ar sporta tehnisko pasi, reģistrācijas apliecību un LAF vēstuli jānogādā uz CSDD numuru salīdzināšanu, kur viņam arī piešķir sporta transportlīdzekļa statusu.

M. Podiņš,
Trofi reidu tehniskais komisārs M.

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru