Sigulda, 2008. gada 21. oktobris.
Trofi-reidu komisijas padomes sēdes pieņemtie lēmumi.

Trofi-reidu padome šādā sastāvā: J.Lazdāns, G.Žīgurs, A.Namajuns, Ē.Eglītis., K.Vīdušs, M. Bērziņš M.Podiņš Uzaicinātie viesi:, J.Zaremba, B.Lielkāja, A.Sprukts, O. Liepiņš, J.Vogins, J.Auziņš, A.Gailītis,

1. Veikt aptauju par TR2 klases nākotni 2009. gadā.

2. 2009. gadam sacensību dalībniekiem starta numurus par maksu izsniedz tropfi-reidu komisija pēc iepriekšējā gada rezultātiem.

3. 2009. gada nolikumā paplašināt punktu par obligāto reklāmu ar vārdiem „sacensību organizators var paredzēt reklāmas novietojumu uz dalībnieku sarkanās krāsas vestēm”.

4. No 2009. gada sezonas sākuma piesaistīt personu, kas veic preses dienesta funkcijas.

Sēdes protokolists: /K.Vīdušs/

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru