2007.gada 10.maijā Trofi-reidu komisijas padomes sēdes protokols.
Rīga

1. Trofi-reidu padome sekojošā sastāvā: J.Lazdāns, G.Žīgurs, I.Vīdušs, M.Bērziņš, A.Namajuns un Ģ.Pakulis. Uzaicinātie viesi: M.Podiņš, K.Vīdušs, B.Lielkāja, A.Sprukts, V.Bunakovs. Telefoniski: E.Bauers, J.Zaremba. Izanalizējot Kurland Trofi pasākumu, tika pieņemti šādi lēmumi:
 1.1. no š.g. 10. aprīļa visās trofi-reidu sacensībās, drošības apsvērumu dēļ, ieviest sportistu atpazīstamību un redzamību tumšā dienakts laikā, pielietojot sarkanas krāsas vestes ar atstarojošu elementu;
 1.2. Rīkotājiem sacensību vērtējumā paredzēt pieļaujamo kavējumu finišā;
 1.3. ieviest preses pārstēvju akreditāciju un piešķirt tiem atpazīstamību;
 1.4. ATV braucējiem, ja tie startē trijatā, laiks tiek fiksēts pēc otrā braucēja.
 1.5. veicot fotouzņēmumus pie kontrolpunktiem, ATV braucējiem uz bildes ir jābūt redzamam sekojošam: viena braucēja kvadricikls ar salasāmu Nr., kur braucēja viena roka ir uzlikta uz šī kvadricikla, bet otra roka uz kontrolpunkta plāksnītes. Lai nefotografētos divreiz, var izmantot sekojošu variantu: uz bildes redzami abi komandas kvadricikli, no kuriem uz viena atrodas viena braucēja roka, bet otra roka atrodas uz kontrolpunkta plāksnītes. Ja brauc trijatā, tad vajadzīgas ir jebkuru divu braucēju kvadriciklu bildes ar atbilstošiem dalībniekiem.
 1.6. laiks tiesneša punktā tiek fiksēts brīdī, kad kontrolkarte tiek iedota tiesnesim rokās, izņemot gadījumus, kad finišs tiek fiksēts gaitā.
 1.7. ņemot vērā kaimiņvalstu pieredzi, sākt pamazām ieviest aizsargķiveres speciālajos posmos.

2007.gada 16.oktobris Trofi-reidu komisijas padomes sēdes protokols.

Rīga

Trofi-reidu padome šādā sastāvā: J. Lazdāns, G. Žīgurs, E.Bauers, A. Namajuns, Ģ. Pakulis, I. Vīdušs, M.Bērziņš. Uzaicinātie viesi: M.Podiņš, K. Vīdušs. Pieņēma šdus lēmumus:
1. Komisija pieņem zināšanai, ka sacensību „Zebra Trophy 2007” komisārs Jānis Lazdāns izsaka piezīmi I.Vīdušam , par neatbilstošas grūtības pakāpes trases posmu iekļaušanu sacensībās „Zebra Trophy 2007”.
2. Komisija nolemj neveikt izmaiņas sacensību „Zebra Trophy 2007” rezultātos
3. Komisija nosaka „Zebra Trophy 2007” apbalvošanu veikt nākamā Latvijas Trofi-reidu čempionāta posma ietvaros, precizējot tam paredzēto laiku sacensību nolikumā.
4. Komisja nolemj turmpāk pirms Latvijas trofi-reidu čempionāta posmiem noteikt atbildīgo trofi-reidu komisijas pārstāvi, kas pārbauda un pieņem sacensībām sagatavoto trasi.
5. Komisija apstiprina 2008. Latvijas trofi-reidu čempionāta kalendāru:
Aprīlis  25-27 Lavijas Čempionāta I posms
Jūnijs 27-29 Lavijas Čempionāta II posms
Jūlijs 25-27 Lavijas Čempionāta III posms
Septembris  12_14 Latvijas Čempionāta IV posms
Oktobris  10-12 Lavijas Čempionāta V posms
Novembris  7-9 Lavijas Čempionāta VI posms
Sacensību vietas tiks precizētas nākamjā komisijas sēdē.
6. Komisija apstiprina Jāni Zarembu par tehniskā komisāra palīgu.
7. Komisijas nolemj sasaukt nākamo tofi-reidu komisijas sēdi, pieaicinot esošos un potenciālos sacensību organizatorus 14.11., sapulces vietu un laiku precizējot vēlāk.

2007.gada 28.novembris Trofi-reidu komisijas padomes sēdes protokols.

1. Trofi-reidu padome šādā sastāvā: J.Lazdāns, G.Žīgurs, I.Vīdušs, M.Bērziņš A.Namajuns un Ģ.Pakulis. Uzaicinātie viesi: M.Podiņš, K.Vīdušs, izskatot I.Vīduša iesniegumu LAF Tofi-reidu komisijas padomei par Latvijas Trofi-reidu čempionāta posmu Rugāji Trophy 2007, tika pieņemts šāds lēmums: izteikt brīdinājumu autosportistam Artūram Melnim par nesportisku rīcību saskaņā ar LAF kodeksa vispārējās daļas 10.1. punktu.

Sēdes protokolists:      /K.Vīdušs/

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *