2006. gada 08. septembra trofi-reidu komisijas sapulces protokols.
Rīgā

 Piedalījās:
  *J. Lazdāns
  *G. Žīgurs
  *A. Namajuns
  *Ģ. Pakulis
  *I. Vīdušs
  *K. Vīdušs

1. Tika apstiprinātas 2007. gada Trofi-reidu komisijas sekojošās maksas:
 1.1. Licences gada maksa: 15 Ls;
 1.2. Vienreizējā licences maksa: 2.5 Ls;
 1.3. Sacensību reģistrācija: 20 Ls;
 1.4. Sacensību apdrošināšana: 10 Ls;
 1.5. Sportista min. apdrošināšanas summa: 1000 Ls.
2. Uzdot A. Namajunam izstrādāt drošibas karkasu apliecinājumu.
3. Istrādāt ATV nolikuma papildinājumus:
 3.1. Braucēji tiek dalīti pārī pa 2 (diviem);
 3.2. Tehniskajos noteikumos aprīkojumu (ķiveres, aptieciņa, ugunsdzēšamais);
 3.3. Braucēja apdrošināšana.
4. Veikt izmaiņas TR1 kategorijas tehniskajos noteikumos:
 4.1. Bamperi (to pārbūves iespējas);
 4.2. Riepu platums 12,5”;
 4.3. Ja ir neorģinālā sēdvieta – obligāti 4 punktu drošibas josta.
5. Neatkarīgi no ieskaites grupas, punkti, čempionāta ietvaros, summējas.
6. Apbalvošanas pasākums Ķegumā 10. decembrī.
7. Tiesnešu seminārs tiek plānots uz 2007. gada februāri.
8. Izvedot Trofi-reidu tiesnešu darbības uzskaiti un vērtējumu.

Sapulces atbildīgais sekretārs                                / G.Žīgurs /

2006. gada 22. novembra Trofi-reidu komisijas sapulces protokols

Pielikums Nr. 1
Izmaiņas Trofi-reidu tehniskajos noteikumos.

TR1 klase.

3. Sēdvietu skaits
Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz divām sēdvietām. Ja aizmugurējā sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tam jābūt aprīkotam ar (vismaz) četru punktu jostām.

6.2. Dzinējs.
Oriģinālais vai tā maiņa reģistrēta CSDD.

 Dzesēšanas sistēma.
Var tikt uzstādīt papildus ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Ventilatoru ar piespiedu piedziņu (termomufte vai siksnas) drīkst demontēt.

 Gaisa ieplūdes sistēma.
Gaisa ieplūdes sistēmai jābūt oriģinālai no motora līdz gaisa filtra kastei, aiz gaisa filtra kastes var veikt izmaiņas. Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.

 Degviela.
Atļauts izmantot tikai tirdzniecības šķirnes, kas tiek realizētas degvielas uzpildes stacijās. Jebkādi degvielas piemaisījumi ir aizliegti. Dzinējā kā oksidants ir izmantojams tikai gaiss.

 Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma.
Oriģinālā.

6.9. Virsbūve un rāmis
Virsbūve oriģinālā. Virsbūves lifts aizliegts.
Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam.
Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti.

6.9.1. Ārējais izskats
Riteņu arku paplašinātāji ir obligāti.
Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem.
Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā. Atļauts uzstādīt plastmasas riteņu arku paplašinājumus.
Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas automašīnas priekšā un aizmugurē.

 Virsbūves aizsardzība
Atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem virsbūves, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju.

 Buferis un papildus aizsardzība.
Oriģinālais vai pieļaujama bufera nomaiņa, saglabājot automašīnas oriģinālos ārējos gabarītus. Neoriģinālajam buferim jābūt ar noapaļotiem galiem un tam jānosedz a/m priekša vai aizmugure visā a/m platumā.

6.12. Vinča un papild aprīkojums
a) Vinča
Automobili drīkst aprīkot ar ne vairāk kā vienu sērijveidā ražotu reģistrētas tirdzniecības markas vinču.
c) Karabīnes un āķi
 Drīkst izmantot karabīnes un āķus, kuriem ir atbilstoša atzīme par tā stingrību tonnās un tie atbilst vinčas vilkšanas jaudai.
d) Raušanas tauva
 Raušanas tauvai jābūt elastīgai un tai jāiztur vismaz 6 tonnu slodze.
Automobiļa pārvietošanās laikā visam papildus aprīkojumam (laipām, trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem) jābūt droši nostiprinātam.

TR2 Klase

6.7.11. Vinča un papild aprīkojums
Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu (ne rokas) vinču, kuras jauda vismaz 1,4 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts izmantot jebkāda tipa (elektriskās, mehāniskās, hidrauliskās) vinčas, ar nosacījumu, ka tās ir sērijveidā ražotas.
Aizliegts uzstādīt vairāk kā divas vinčas.
Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem, kas tiek izmantoti lai lietotu vinču, jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.
Automobiļa pārvietošanās laikā visam papildus aprīkojumam (laipām, trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem) jābūt droši nostiprinātam.

TR3 Klase

6.7.11. Vinča un papild aprīkojums
Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu (ne rokas) vinču, kuras jauda vismaz 1,4 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts izmantot jebkāda tipa vinčas.
Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem, kas tiek izmantoti lai lietotu vinču, jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.
Automobiļa pārvietošanās laikā visam papildus aprīkojumam (laipām, trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem) jābūt droši nostiprinātam.

Open Klase

21. Vinča un tās papild aprīkojums
Automobilim jābūt aprīkotam ar vienu, bet ne vairāk, elektrisku, mehānisku vai hidraulisku rūpnieciski ražotu sērijveida vinču, kuras jauda vismaz 1,4 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.
Lai novērstu koku bojāšanu, vinčojoties pret tiem obligāti jālieto plakanu, vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas darbības laikā obligāti jālieto pārtrūkušās troses atsitiena slāpētājs- demferis.
Automobiļa pārvietošanās laikā visam papildus aprīkojumam (laipām, trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem) jābūt droši nostiprinātam.

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *