Braucēji, kuri vēlas piedalīties trofi-reida pasākumos iepazīstas ar trofi-reidu nolikumu un tehniskajiem noteikumiem atbilstošajās sadaļās.

LATVIJAS ATKLĀTĀ KAUSA „LATVIJAS LABĀKAIS KVADRICIKLISTS”

2009. GADA NOLIKUMS

1 VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1. Latvijas atklātais kauss „Latvijas Labākais Kvadriciklists” (turpmāk tekstā – LLK) ir vairākposmu sacensības apvidus transporta līdzekļiem – kvadricikliem, kas norisinās saskaņā ar:
 1.1. Latvijas Automobiļu Federācijas (LAF) Trofi-reidu Norises Noteikumiem un Latvijas Motosporta Federācijas (LaMSF) Moto Piedzīvojumu Sacensību (MPS) noteikumiem;
 1.2. Posmu Nolikumiem un to Papildinājumiem;
 
2 LLK MĒRĶI. 

2.1. LLK mērķi ir: noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos braucējus, gatavot LV sportistus dalībai starptautiskās sacensībās.
2.2. LLK izcīņa 2009. gadā notiek divpadsmit posmos. Posmu norises laiki:

Numurs   Norises laiks Norises vieta, nosaukums  Organizators
 13 – 15. marts    Madona, Rēķu kalns, TR    Jānis Vogins  
2   4.aprīlis    Moto PS   R.Ansviesulis / J.Vēvers (apPasaule)
3 29 – 31. maijs    Latgale, TR   Arnis Namajuns  
4 13. – 14.jūnijs  Kvadriciklu ekspedīcija-sacensības  „Ziemeļu Robeža”  A.Namajūns / Māris Kamderāns 
5 26 – 28. jūnijs    Rugāji, TR   Jānis Auziņš
6 11 – 12. jūlijs    Moto PS  M.Sils / Z.Brunavs (apPasaule)
 
7 24 – 26. jūlijs   Ērgļi TR   Guntars Spaile
 
8 1. – 2.augusts   Moto PS   D.Zariņš / E.Geisters (apPasaule) 
9 21–23. augusts   Trapene TR   Austris Gailītis 
10 19–20. septembris  Dikļi ATV RALLY   A.Jansons
11 11. 17.oktobrs   Moto PS  

 K.Ramiņš / A.Puķe (apPasaule)

12          23 – 25. oktobris    Ēdole, Kurland Trophy 2009 TR                               Jānis Lazdāns                                 
 

Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz trim dienām.

3. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
3.1. Posma Nolikuma iesniegšana un saskaņošana notiek tajā federācijā, kuras biedrs ir sacensību organizators:
 3.2. Ne vēlāk, kā 25 dienas pirms sacensībām posma Nolikumu, publicē www.mazozoli.lv un www.appasaule.lv.
 3.3 Gadījumā, ja posma Nolikums netiek publicēts noteiktajā laikā, sacensību posms tiek izslēgts no LLK.

4 SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
 4.1  LLK var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir LAF trofi –reidu komisijas vai LaMSF enduro komisijas (Enduro vai MPS) licence.
 4.2  Vienreizējās licences var iegādāties arī sacensību dienā reģistrācijas laikā, taču ar vienreizējo licenci punkti netiek ieskaitīti kopvērtējumā.

5  DALĪBNIEKU TRANSPORTA LĪDZEKĻI.
 5.1  LLK izcīņā var piedalīties ar visa veida kvadricikliem.

6  VĒRTĒJUMS.
 6.1  Kopvērtējumu braucējiem veido visu posmu rezultāti, obligāti jāveic ir starts divos Moto PS, divos Trofi-reida un vienā no Kvadriciklu ekspedīcijām / sacensībām – „Ziemeļu Robeža” vai „Dikļi ATV RALLY”.
 6.2  Par katru veiksmīgi veikto posmu komandas dalībnieki saņem punktus saskaņā ar šī nolikuma Pielikumu Nr.1.
 6.3 Gada kopvērtējuma punktus saņem individuāli sportisti.
 6.4  LLK uzskatāms par notikušu, ja ir aizvadīti vismaz seši posmi un ieskaites grupā sezonas laikā startējušas ne mazāk, kā sešas komandas.
 
7  BALVU FONDS.
 7.1  Rīkotājs katrā LLK posmā apbalvo trīs labākās startējušās komandas.
 7.2  LLK izcīņas gada kopvērtējumā, kopīgi biedrība „Mazozoli 4×4” un biedrība „Moto Piedzīvojumu Klubs ApPasaule” apbalvo trīs labākos braucējus.
 
8  PIETEIKUMI.
 8.1  Katra LLK posma programmu un pieteikumu iesniegšanas, samaksas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
 8.2 Katra posma pieteikums un nolikums tiek publicēts interneta mājas lapā www.mazozoli.lv un www.appasaule.lv.

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *