Agra Jansona kvadriciklu saiets „SKADARKALNS 2008” un ATV rallijs "DIKĻU RUDENS"

18. oktobra pasākuma "SKADARKALNS" NOLIKUMS

1. Pasākuma vieta.
1.1. Agra Jansona kvadriciklu saiets notiks š.g. 18.oktobrī pl. 10.00 Tehnisko Sporta Veidu un Atpūtas Centrā SKADARKALNS, Dikļos, Valmieras raj. Trases sevī ietver speciāli kvadricikliem izveidotu distances smilšu-mālu karjerā jebkura tipa kvadricikliem. Trases paredzētas kvadricikliem ar riteņu formulu 4×2, 4×4 kā arī lielizmēra riteņiem (bigfuti). Ir paredzēta speciāla trase bērniem.
1.2. 18. oktobris. Reģistrācijas vieta  „Skadarkalns”, Dikļi, Valmieras raj. ( GPS 57.37,087N 25.06,864E) no 9:00-9:50. Dalībnieku sapulce 10:00. No 10:15-11:00 dalībnieku kvalifikācija. No 13:00-14:00 pusdienu pārtraukums („lauku BUFETE”). Finišs un apbalvošana 17:00.

2. Rīkotāji.
Kvadriciklu saietu rīko LAF biedrs biedrība „Mazozoli 4×4” (reģ. Nr. LV50008053811, Meistaru iela 4-5, Rīga, kont.tālr. 29424541 ).
–        Pasākuma direktors Agris Jansons 29150695 – Tehniskais komisārs Guntis Naglis –        Galvenais tiesnesis Krišjānis Vīdušs 26664992
–        Medicīna   Jolanta 26483001 / Pārsla 29566257
3.     Dalībnieki.
3.1 Kvadriciklu saietā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18. gadu vecumu un bērni ar vecāku klātbūtni.
3.2  Katram dalībniekam ir jābūt atbilstošai dzīvības apdrošināšanai par summu ne mazāku kā 1000 LVL.
3.3  Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacīkstēs atbild patstāvīgi.
3.4  Katrs dalībnieks pats atbild par savu transportlīdzekli un tā tehnisko stāvokli.
3.6  Dalībnieki startē individuāli.
3.7 Dalībniekam obligāti jābūt aizsargķiverei un motobraucēju bruņām.
3.7  Dalība pasākumā tiek pieteikta, aizpildot organizatoru sagatavoto pieteikuma anketu, nosūtot to organizatoriem un samaksājot dalības maksu. Pirms starta dalībniekiem ar aizpildītu pieteikuma oriģinālu jāreģistrējas sekretariātā, parakstot pieteikuma anketu.
4.     Kvadricikli.
4.1 Kvadriciklu saietā var piedalīties ar jebkura tipa kvadriciklu, kuram ir riteņu formula ir 4×2 vai 4×4. Riepu izmēram nav nozīmes.
4.2 Kvadricikla obligātais aprīkojums – aptieciņa, buksēšanas virve ar vilktspēju ne mazāk kā 1000 kg un garumu ne mazāk kā 5m.
4.3 Kvadricikls var būt aprīkots ar viņču.
5.    Trase.
Trase speciāli izveidota smilšu-mālu karjerā. Trases dalās kvadricikliem ar riteņu piedziņu 4×2 un 4×4. Atsevišķa trase tiek piemērota kvadricikliem ar lielizmēra riepām (bigfuti). Specpiedāvājums – trase bērniem. Distance sastāv no 4. iebraucieniem: kvalifikācija; 2×3 apļi un superfināls.  Visi braucieni slēgtā tipa.

6.    Vērtējums.
Rezultātu veido visu braucienu laiku summa, kā arī soda laiki. Katrā klasē tiek apbalvots labākais sniegums. Nominācijā „bērni” piemiņas veltes katram. Uzvarētāji saņem balvas un diplomus.
7.    Pieteikumi.
Dalībai Agra Jansona kvadriciklu saietā, aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz e-pastu atvrally@atvrally.lv. Pieteikuma veidlapa ir pieejama www.mazozoli.lv  un www.atvrally.lv. Ziedojums  pasākumam – 20 Ls no dalībnieka. Bērniem – 5 Ls. Ziedojumu var veikt uz vietas pasākuma dienā vai ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums kvadriciklu saietam “Skadarkalns 2008” uz sekojošiem rekvizītiem:
Biedrība „Mazozoli 4×4”, reģ. Nr. LV50008053811,
adrese. Meistaru 4 — 5, Rīga, LV 1050
Swedbank, konts LV10HABA000140J057651

8.    Atbildība un tiesības.
8.1 Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījuši sacensību dalībnieki tīšu vai netīšu darbību rezultātā pret trešo personu.
8.2  Rīkotājs neatbild par dalībnieku tehniku un personīgajām mantām.
8.3 Rīkotājs neatbild par sacensību laikā notikušiem Ceļu satiksmes negadījumiem un drošības noteikumu pārkāpumiem.
8.4 Dalībnieki paši pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma anketā.
8.5 Sacensību Tiesneši drošības apsvērumu dēļ var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī tad, ja daži dalībnieki to jau ir veikuši.
Sacensību direktors:      /Agris Jansons/
2008. gada 25. septembris 

 

25. oktobra Agra Jansona ATV bezceļa rallija Kausa „Dikļu rudens” NOLIKUMS

1.     Pasākuma vieta.
Agra Jansona ATV bezceļa rallija Kausa 5. posms notiks š.g. 25. oktobrī, Dikļos, Valmieras raj..
Trases maršruts ietver koplietošanas, meža ceļus, meža stigas, purvus, pļavas, dziļus grāvjus, pamestā dzelzceļa uzbērumus kā arī grūti izbraucamus bezceļa posmus.
25. oktobris. Reģistrācijas vieta: Tehnisko Sporta Veidu un Atpūtas Centrā SKADARKALNS Dikļi, Valmieras raj. ( GPS 57.37,087N 25.06,864E) no 08:00-09:30. Dalībnieku sapulce 09:45. Pirmās ekipāžas starts 10:00. Finišs pirmajai komandai – ap 17:00. Rezultāti un apbalvošana 18:00.
2.     Rīkotāji.
ATV bezceļa ralliju rīko un maršrutu saskaņo biedrība „Mazozoli 4×4” (reģ. Nr. LV50008053811, Meistaru iela 4-5, Rīga, kont.tālr. 29424541).
–        Pasākuma direktors Agris Jansons
–        Sacensību komisārs Gabriels Žīgurs
– Tehniskais komisārs Guntis Naglis
–        Galvenais tiesnesis Krišjānis Vīdušs
–        Medicīna   Jolanta 26483001 / Pārsla 29566257
       3.     Dalībnieki.
3.1 ATV bezceļa rallijā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18. gadu vecumu .
3.2  Katram dalībniekam ir jābūt atbilstošai dzīvības apdrošināšanai par summu ne mazāku kā 1000 LVL.
3.3  Katram dalībniekam jābūt oranžas krāsas luminiscējošai vestei ar atstarojošiem elementiem (varēs iegādāties pasākuma vietā – 5 Ls).
3.4  Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacīkstēs atbild patstāvīgi.
3.5  Katrs dalībnieks pats atbild par savu transportlīdzekli un tā tehnisko stāvokli.
3.6  Dalībnieki startē komandās. Komanda sastāv no 2. kvadricikliem.
3.7 Ieskaites grupā „Tūrisms” dalībnieki startē individuāli.
3.8  Dalība sacensības tiek pieteikta, aizpildot organizatoru sagatavoto pieteikuma anketu, nosūtot to organizatoriem un samaksājot dalības maksu. Pirms starta komandas dalībniekiem ar aizpildītu pieteikuma oriģinālu jāreģistrējas sekretariātā, parakstot pieteikuma anketu.
4.     Kvadricikli.
4.1 Agra Jansona ATV bezceļa rallija Kausā var piedalīties ar jebkura tipa kvadriciklu, kuram ir riteņu formula 4×4 un tas atbilst ATV tehniskajiem noteikumiem (skatīt pielikumu Nr1).
4.2 Ieskaites grupā „Tūrisms” var piedalīties ar jebkura tipa kvadriciklu.
4.2 Kvadricikla obligātais aprīkojums – aptieciņa, buksēšanas virve ar vilktspēju ne mazāk kā 1000 kg un garumu ne mazāk kā 5m.
4.4 Vismaz vienam kvadriciklam no komandas ieteicams būt aprīkotam ar GPS navigācijas iekārtu, kur komplektā ietilpst savienojuma vads ar datoru un vēlama nepieciešamā programmatūra, lai nosūtītu informāciju uz/no datora.
4.5 Kvadricikls var būt aprīkots ar viņču.
5.    Trase.
Trases kopgarums ~ 100 km. Speciālie posmi PS ~ 60 km. Speciālie posmi PS – daļēji slēgtā tipa. Pārbrauciens starp PS posmiem notiek pa koplietošanas ceļiem saskaņā ar LR CSN.
6.    Vērtējums.
Rezultātu veido visu PS trašu laiku summa, kā arī soda laiki par kavējumiem uz LK punktiem un distances nepareizu veikšanu. Labākā komanda tā, kas saņem vismazāko laika summu visas distances kopvērtējumā. Vērtētas tiek 3 labākās komandas (seši dalībnieki). Sacensību uzvarētāji saņem balvas un diplomus. Ir paredzētas speciālās balvas par atsevišķu PS sniegumu.
7.    Pieteikumi.
7.1 Dalībai Agra Jansona ATV bezceļa rallija Kausā aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz e-pasta adresi atvrally@atvrally.lv. Pieteikuma veidlapa ir pieejama www.atvrally.lv un www.mazozoli.lv.
7.2 Ziedojums  pasākumam,  piesakoties un samaksājot ar pārskaitījumu uz zemāk minēto kontu līdz 20. oktobrim – 40Ls no dalībnieka. No 20. oktobra līdz 24. oktobra– 60 Ls no dalībnieka. Pasākuma dienā 70 Ls. Ieskaites grupai „Tūristi” – 20 Ls. Ziedojumā  ietilpst siltas pusdienas. Ziedojumu var veikt skaidrā naudā pasākuma dienā sekretariātā.

8.    Atbildība un tiesības.
8.1 Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījuši sacensību dalībnieki tīšu vai netīšu darbību rezultātā pret trešo personu.
8.2  Rīkotājs neatbild par dalībnieku tehniku un personīgajām mantām.
8.3 Rīkotājs neatbild par sacensību laikā notikušiem Ceļu satiksmes negadījumiem un drošības noteikumu pārkāpumiem.
8.4 Dalībnieki paši pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma anketā.
8.5 Sacensību Tiesneši drošības apsvērumu dēļ var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī tad, ja daži dalībnieki to jau ir veikuši.

Sacensību direktors:      /Agris Jansons/
2008. gada 12. oktobrī

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *