Bezcelu brauksanas noteikumi

Bezceļu braukšanas drošības noteikumi ir kārtība, kas jāievēro automašīnas vadītājam, līdzbraucējiem, palīgiem ārpus automašīnas kā arī skatītājiem.

4×4 Centrs pateicas vienam no Latvijas bezceļu braukšanas pionieriem – Mārim Steinam, kurš 2001. gadā uzrakstīja šos bezceļu braukšanas noteikumus, kuri savu aktualitāti nav joprojām nav zaudējuši un arī nezaudēs turpmāk, kamēr vien cilvēki baudīs bezceļa braukšanas prieku. Šos noteikumus iesakām izlasīt ikvienam – gan pašiem 4×4 braucējiem, gan viņu līdzbraucējiem.

Noteikumu teksts Word formātā (36kb)

Bezceļu braukšanas noteikumus papildus “Ceļu satiksmes noteikumiem” nepieciešams ievērot, jo:

 • pirmkārt, labi izdevies 4×4 pasākums ir droši organizēts pasākums;
 • otrkārt, 4×4 pasākumos automašīna “ierokas”, iekrīt grāvī vai salūst ievērojami biežāk nekā cita veida pasākumu laikā;
 • treškārt, šajā sakarā veicamie darbi ir specifiski, ar augstu riska pakāpi un prasa noteiktas iemaņas;
 • ceturtkārt, darbība parasti notiek apvidū, kur civilizēta tehniskā vai medicīniskā palīdzība nevar piekļūt.

Pamatnoteikumi:

 • ne tikai automašīnas vadītājs bet arī pārējie pasākuma dalībnieki nedrīkst lietot alkoholu;
 • neatkarīgi no braukšanas ātruma un ceļa veida drošības jostām jābūt piesprādzētām;
 • automašīnas izvilkšanu, stumšanu, braukšanu caur sarežģītu šķērsli (turpmāk- akciju) utt. komandē un par visu atbild viens cilvēks, visi pārējie precīzi izpilda viņa komandas;
 • komandu “stop” izpilda jebkurā gadījumā, arī tad, ja to dod jebkurš no akcijā iesaistītajiem vai skatītājiem.

Prasības braucējiem:

 • par ekipāžas drošību atbild vadītājs, pasažieriem vadītāja norādījumi ir obligāti;
 • akcijas laikā visiem klātesošiem ir jāizpilda akcijas vadītāja norādījumi;
 • pieaugušajiem jāuzrauga līdzpaņemtie bērni;
 • pirms durvju atvēršanas jāpārliecinās, vai garām nebrauc otrs auto;
 • aizliegts sēdēt vai gulēt vietās, kur iespējama auto kustība;
 • aizliegts stāvēt trases tiešā tuvumā, ja iespējama auto novirzīšanās no iecerētā kustības virziena;
 • aizliegta cilvēku pārvadāšana ārpus salona;
 • tumšā laikā nepieciešams apģērbs ar atstarojošiem elementiem vai vismaz spožā krāsā;
 • katram ekipāžas dalībniekam tumšajā laikā jābūt savam kabatas lukturim.

Prasības automašīnai:

 • jābūt aprīkotai ar drošības jostām, ugunsdzēšamo aparātu un aptieciņu;
 • jādarbojas skaņas signālam;
 • rezerves ritenim, bagāžai un bezceļa piederumiem jābūt droši nostiprinātiem;
 • virzoties cauri šķēršļiem logiem jābūt aizvērtiem.

Auto novietošana:

 • jānodrošina pret patvaļīgu izkustēšanos;
 • jādara viss iespējamais, lai pārējie brauciena dalībnieki auto laikus pamanītu;
 • tumšā laikā jāatstāj iedegti gabarītuguņi;
 • durvis nedrīkst būt pievērtas (vai nu vaļā, vai ciet).

Auto kustība:

 • jāievēro droša distance;
 • pēc slapja ceļa posma jānožāvē bremžu uzlikas;
 • pirms sākt pārvietošanos atpakaļgaitā, jādod signāls.

Iestrēguša auto izvilkšana:

 • tauvas pieāķēšanu savam auto katrs veic pats;
 • tauvu drīkst āķēt tikai pie speciāli tam paredzētiem āķiem (cilpām);
 • aizliegts pieturēt ar roku tauvu pēc tam, kad sākta kustība;
 • ja nav pārliecības par to, ka āķis izturēs triecienvilkšanu, jālieto drošības palīgaukla;
 • āķu noraušanas gadījumā, āķējot pie rāmja vai virsbūves daļām, ir jāizmanto pārejas trose;
 • abi vadītāji vienojas par sazināšanās signāliem, izvilkšanas metodi (ar sajūgu vai trieciena metodi), virzienu, cik tālu notiks vilkšana un kurā vietā paredzēts apstāties;
 • velkamā auto vadītājs informē velkošā auto vadītāju par sava auto bojājumiem, ja tādi ir;
 • abu vadītāju logiem jābūt nedaudz pavērtiem, lai dzirdētu komandas un signālus;
 • ja nav tiešās redzamības starp velkošo un velkamo auto, akcijas vadību uzņemas ārpusē esošs dalībnieks, kas redz abas automašīnas un kuru redz un dzird abi automašīnas vadītāji;
 • vilkšanu var uzsākt tikai pēc tam, kad velkošā auto vadītājs ir saņēmis apliecinājumu no velkamā auto vadītāja vai akcijas vadītāja atļauju. Signalizējot ar auto signālu vienu reizi tiek apliecināta gatavība akcijas sākšanai. Signāla lietošana divas reizes nozīmē, ka akcija nekavējoties jāpārtrauc;
 • iestrēgušajā auto, kad to mēģina izvilkt nedrīkst atrasties pasažieri;
 • ja tiek veikta triecienvilkšana, pasažeri nedrīkst atrasties abos auto un abiem vadītājiem vēlams lietot ķiveres;
 • ja tiek veikta vilkšana “vilcieniņā”, akcijas vadītājam jāatrodas ārpusē un labi jāpārredz visus akcijā iesaistītos auto. Smagākais vilcējauto jāāķē tuvāk iestrēgušajam auto, vieglākais – tālāk no tā.

Auto stumšana:

 • stūmējus komandē viens no stūmējiem vai malā stāvošs dalībnieks, kurš labi pārredz situāciju;
 • nedrīkst stumt mašīnu no sāniem vai vilkt;
 • cilvēkiem pieļaujams vilkt auto ar garas virves palīdzību, ja minimālais attālums no auto līdz tuvākajam vilcējam ir vismaz 6m;
 • stūmējiem nedrīkst būt pirkstā gredzeni vai vaļīgs apģērbs, rokās vēlami darba cimdi;
 • stūmējiem, kas atrodas riteņu griešanās plaknē, jāuzmanās no riteņu mestiem dubļiem, koku gabaliem un akmeņiem;
 • vadītājam īpaši jāuzmanās no stūmēju traumēšanas pēkšņi virzoties atpakaļgaitā.

Vilkšana ar vinču:

 • aizliegts atrasties troses spriegojuma līnijas tiešā tuvumā;
 • darbā ar trosi jālieto cimdi;
 • jāraugās, lai koks, pie kura ir piestiprināta trose gāžoties neuzkristu auto vai ārpusē esošiem pasākuma dalībniekiem;

Celšana ar domkratu:

 • Aizliegts atrasties zem automašīnas, ja tā pacelta un turas uz domkrata.

Noteikumu autors –
Māris Steins
2001. gada 17. februāris.

Noteikumu teksts Word formātā (36kb)

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *