4×4 Centrs piedāvā:

Izbraucieni ar apvidus auto vienatnē, domubiedru vai ģimenes lokā – tā ir lieliska atpūta! Ar tādu kopīgu vadmotīvu 2000. gadā 4×4 aprindās jau pazīstami cilvēki (Edvīns Bauers, Jānis Lazdāns, Andrejs Radzevičs u.c.) nodibināja sabiedrisko organizāciju – “Mazozoli 4×4”.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Tā nosaukums tika izvēlēts par godu Ogres, Madonas un Cēsu rajonu robežpunktā esošajam Mazozolu pagastam, kura apkārtnē jau no 1997. gada notiek dažādi 4×4 pasākumi. Tagad mēs pārtopam par “4×4 Centrs”. Turklāt, savu misiju saskatām plašāk, vērstu vairākos ar bez-ceļošanu saistītos virzienos:

  1. Popularizēt apvidus braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu.
  2. Iepazīstināt cilvēkus ar Latvijas skaistajām, nepelnīti aizmirstajām vietām, sniegt informāciju par ceļošanas iespējām Latvijā un ārpus tās.
  3. Apzināt Latvijas dabas un kultūrvēsturiskos objektus, bijušās viensētas, lauku ceļus.
  4. Sniegt visa veida informāciju ikvienam interesentam par 4×4 tehniku, papild aprīkojumu un auto caurejamības uzlabošanu.
  5. Pievērst sabiedrības uzmanību un rīkot talkas, lai dižkoki neieaugtu krūmos, lai ainaviskie upju krasti kūtu pieejamāki, lauku un meža ceļi kūtu brīvi no aizkritušiem kokiem un meža traktoru risēm.
  6. Apvienot Latvijas un kaimiņvalstu bez ceļu braucējus kopīgiem pasākumiem un informācijas apmaiņai.
  7. Popularizēt drošu bez ceļa braukšanas tehniku, veikt apvidus auto īpašnieku apmācību.

Lai piedalītos “4×4 Centrs” organizētajos braucienos, nav jābūt biedrības biedram – šeit tiek gaidīts jebkurš apvidus auto īpašnieks. Ja apvidus auto vēl ir tikai jūsu sapnis, varat pacīnīties ar bez ceļu pie īrēta auto stūres. Bez ceļa braucieni var atšķirties pēc sarežģītības pakāpes un kārtības, kādā dalībnieki veic maršrutu – kopējā grupā vai vairākās mazākās grupās.

Tiem, kuri vēlas pārbaudīt savus un sava auto spēkus pirmo reizi, klubs piedāvā individuālu apmācību vai braucienus, kuros dalībnieki ar standarta aprīkojuma džipiem kopīgi veic maršrutu pieredzējušu instruktoru pavadībā. Šādos pasākumos netiek iekļauti šķēršļi, kuri varētu bojāt auto.

Situāciju un ceļa apstākļu neatkārtojamība – tas acīmredzot ir izskaidrojums džipotgribētāju aizvien pieaugošajam skaitam ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Dažreiz cilvēki maldīgi iedomājas, ka bez ceļa braukšana – tā ir braukšana bez ceļiem pa purviem, laukiem, mežā starp kokiem. Uzreiz jāsaka: Latvijā bez ceļa braukšana notiek pa ceļiem! Tikai parasti šie ceļi ir traktoru izbraukti vai daudzus gadus nelietoti, tādi, pa kuriem paši laucinieki izvairās braukt. Izņēmuma gadījumos vēl braukšanai tiek izmantotas nepļautas pļavas – ja vecais ceļš ir bezcerīgi aizaudzis vai to iznīcinājusi meliorācija.

Biedrība “4×4 Centrs” organizē pasākumus ne tikai Mazozolu tuvumā, bet visdažādākajās vietās Latvijā. Lai novērstu iespējamās konfliktsituācijas ar zemju īpašniekiem un lai nejauši nenodarītu kādus bojājumus apkārtējai videi, veidotie maršruti tiek saskaņoti attiecīgajās pašvaldībās un ar visām fiziskām un juridiskām personām, kuras norāda pagastu zemes ierīkotāji.

Atstāj komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *