Kurland Trophy 2010

2010. gada 16 un 17 oktobrī notika piektās jubilejas trofi-reida sacensības "Kurland trophy 2010".

Vieta: Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, bijusī dzelzceļa Stacija Užava.Skatītājiem iespēja apskatīt dubļu apļus un saņemt informāciju par citām "cīņu" vietām:
16. oktobrī no 13:30 līdz 18:00 dubļu aplī brauks – trofi-reidam sagatavotās sporta automašīnas 
17. oktobrī no 9:00 līdz 15:00 dubļu aplī notiks „Dubļu ērgļa” izcīņa, ATV un Tūrisma auto braucieni.
Ieeja uz abām dienām: ziedojums 2Ls apmērā

LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 6. POSMA SACENSĪBU
“KURLAND TROPHY 2010”
NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.
1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta (turpmāk sacensības) izcīņas 6. posms notiek 2010. Gada 16 – 17. oktobrī Latvijā, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, Alsungas novadā, Ventspils novada Ziru pagastā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātas: N 56’ 59, 588 E 21’ 41, 053.
1.2. Paralēli Sacensību posmam notiek tūrisma sacensības “KURLAND TROFI 2010 tūrisma kauss”  – skatīt pielikumu Nr.1.
1.3. Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis „KURLAND TROPHY dublis 2010” – skatīt pielikumu Nr.2.

16. oktobris.
Pl. 9:00 – 10:30 kategorijas TR1, OPEN, dalībnieku reģistrācija.
Pl. 10:30 – 12:00  kategorijas TR2, TR3, ATV dalībnieku reģistrācija
Pl. 9:00 – 12:00 Tehniskā komisija
Pl. 12:30   Dalībnieku sapulce.
Pl. 13:00  Pirmā posma starts.
Pl. 23:00  Pirmās ekipāžas finišs.

17. oktobris.
Pl. 07:00  starta sarakstu publicēšana sacensību sekretariātā        
Pl. 08:30  Dalībnieku sapulce
Pl. 09:00   Starts.
Pl. 14:00  Pēdējās ekipāžas finišs
Pl. 14:30  Neoficiālo rezultātu paziņošana sacensību sekretariātā
Pl. 15:00  Oficiālo Rezultātu paziņošana sacensību sekretariātā
Pl. 16:30  Uzvarētāju apbalvošana

1.4. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2010. gada nolikumu,
2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko SIA „Kurland trophy”, reģ.nr. LV 41203033166, Alsungas nov., "Ezernieki" , LV-3306
Pasākuma direktors – Jānis Lazdāns. Tel. +371 29235522, e-pasts; 4x4tourism@gmail.com
Pasākuma komisāri – Gabriels Žīgurs,
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – Līga Lagzdiņa

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi – reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.
 3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Dokumentācijā,
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
4.1  Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 15 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2010. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
6.1 Ziedojums TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz  1. oktobrim – ar LAF vai citu valstu ASN izdotam licencēm Ls 70 (100 EUR), bez licences Ls 80 (115 EUR) no auto, pēc 1. Oktobra  – Ls 80 (115 EUR), pasākuma diena – Ls 90 (130 EUR).
6.2 ATV (kvadracikliem) piesakoties līdz 1. oktobrim, – Ls 20 (25 EUR) no vienas vienības, pēc 1. oktobra – Ls 25 (30 EUR), pasākuma dienā – Ls 30 (40 EUR).
6.3 Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “KURLAND TROPHY 2010” organizatoram uz kontu LV66UNLA0050012457858, AS SEB BANKA kods UNLALV2X,  SIA „ Kurland trophy”  reģ. Nr.41203033166, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.5. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti  auto braucējiem un kvadraciklistiem uz e-pastu trofireidi@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.6. Par samaksu ar pārskaitījumu, lūdzu, zvaniet pa tel.+37129235522

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2010. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60 LVL (85 EUR).

8. CITA  INFORMĀCIJA.
8.1. Organizators nodrošina bāzes vietā tehnisko a/m stāvvietas, naktsmājas rezervējamas atpūtas bāzē „Pinka” e-pasts office@hotel-metropole.lv. Atpūtas bāzē „Pinka” atradīsies kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem,

8.2. Balvu fonds katrai ieskaites grupai 1000 USD, kuri tiek sadalītas 500 USD – pirmā vieta, 300 USD – otrā vieta, 200 USD – 3 vieta.

8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.kurlandtrophy.lv un www.mazozoli.lv .
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29235522 ( Janis)

Sacensību direktors:                              /Jānis Lazdāns/

2009. gada. 25. Augusts.

Pielikums Nr.1
LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA
7. POSMA SACENSĪBU ‘’ KURLAND TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’
NOLIKUMS
 

1.PROGRAMMA.
1.1 ‘’ KURLAND TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS ’’ (turpmāk sacensības) notiek 2010. gada 16.-17.  Oktobra nakts Latvijā, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, Alsungas novadā, Ventspils novada Ziru pagastā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N 56’ 59, 588 E 21’ 41, 053.

16. oktobris.
Pl. 20:00 -21:30 Dalībnieku reģistrācija.
Pl. 20:00 -22:00 Vakariņas.

17.oktobris.

Pl. 07:00 -08:00 Dalībnieku reģistrācija.

Pl. 08:00  Dalībnieku sapulce.
Pl. 08:15  Starts.
Pl. 15:00  Finišs pirmajai ekipāžai.
Pl. 16:30  Uzvarētāju apbalvošana
1.2 Sacensības notiek saskaņā ar ‘’KURLAND TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’ nolikumu.

2.ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko SIA „Kurland trophy”, reģ.nr. LV 41203033166, Alsungas nov., "Ezernieki" , LV-3306
Pasākuma direktors – Jānis Lazdāns. Tel. +371 29235522, e-pasts; 4x4tourism@gmail.com

Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – Līga Lagzdiņa

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli, vai apvienojoties komandās pa divi auto (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).
3.3. ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.
3.4. Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (6 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Velkamās troses vai striķi un Kuldīgas reģiona kartes.
4.KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~200 km jeb ~ 6.5 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt ja tas ir prasīts un nofotografēties. Dubļu apļa veikšana 1.5 h garumā.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar KURLAND TROPHY 2010 Tūrisma kausa nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2010. gada nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Ziedojuma maksa automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 1. oktobrim – Ls 40 no auto, pēc 1. oktobra – Ls 45, pasākuma dienā – Ls 50. Tūrisma ieskaitē var piedalīties visa veida kvadricikli un moto braucēji apvienojoties komandās pa divi.
6.2. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu  trofireidi@inbox.lv . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992
6.3. Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “KURLAND TROPHY 2009” organizatoram “KURLAND TROPHY uz kontu LV66UNLA0050012457858, AS SEB BANKA kods UNLALV2X,  SIA „ Kurland trophy”  reģ. Nr.41203033166, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. Balvu fonds 1000 USD, kuri tiek sadalītas 500 USD – pirmā vieta, 300 USD – otrā vieta, 200 USD – 3 vieta. 

Sacensību direktors:                             /Jānis Lazdāns/

2010. gada. 24.augusts.

Pielikums Nr.2
Apvidus automašīnu cīņas aplis
„KURLAND TROPHY dublis 2010”
nolikums un norise

1. Ikvienam, kas vēlas izmēģināt savas un sava ‘dzelzs zirga’ spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināti piedalīties dubļu cīņas aplī. „KURLAND TROPHY dublis 2010” notiek 2010. gada 17. oktobrī Latvijā, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā. Reģistrācija bijusi dzelzceļa stacija „ Užava”
2. Lai piedalītos dubļu aplī ir nepieciešams apvidus automobilis (jebkāds) ar 4×4 piedziņu un  pazeminātajiem pārnesumiem (var mēģināt arī bez). Dubļu riepas arī nebūs par sliktu. Ir atļauta vinča.

Dubļu Ērgļa titula izcīņā apvidus automašīnas tiek iedalītas divās automašīnu klasēs:
Mazie Ērgļi – automašīnas ar riteņu izmēru līdz 33’ ieskaitot.
Lielie Ērgļi – automašīnas ar riteņu izmēru virs 33’.
Dubļu Erglī var piedalities ATV un smagās automašīnas atsevišķas ieskaites grupas.Šai ieskaites grupai Balvas no atbalstītājiem.

3. Trase: pārveidots trofi-reidu pilnībā slēgts aplis, kur ar pietiekami labām iemaņām var izbraukt bez vinčas palīdzības. Būs arī pāris smagākas vietas, skatītājiem un jums pašiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (lūdzu šis lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu.
4. Plāns: svētdiena 17. oktobris – reģistrācija no 8:00-10:00 Užavas stacija.
Pirmā brauciena starts – 10:00
Otrā brauciena starts – 12:00
Rezultāti un apbalvošana – 16:30 atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N 56’ 59, 588 E 21’ 41, 053.

5. Obligāta aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem!!! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta!!! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laika – diskvalifikācija!!! Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās ķiveres.

6. Balvu fonds katrai ieskaites grupai 500 USD, kuras tiek sadalītas 250 USD – pirmā vieta, 150 USD – otrā vieta, 100 USD – 3 vieta.
7. Pieteikšanās pa tālruni: +371 29235522 Jānis, vai sūtot pieteikuma formu uz e-pasta adresi trofireidi@inbox.lv
8. Ziedojums organizatoriem – 20 Ls no auto, 10 Ls no kvadracikla.

Pasākuma organizators:                            /Jānis Lazdāns/
2010. gada 24.septembrī

 

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru