LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 1. POSMA SACENSĪBU “JEEP RAID LATVIA 2009” NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.
1.1. “JEEP RAID LATVIA 2009” 1. posms un Latvijas Trofi-reidu čempionāta izcīņas 1. posms (turpmāk Sacensības) notiek 2009. gada 14 – 15. Martā Latvijā, Madonas rajona Sarkaņu, pagasta teritorijā.
1.2.“JEEP RAID LATVIA 2009” 1. posmam un Latvijas Trofi-reidu čempionāta izcīņas 1. posmam (turpmāk Sacensības) paralēli notiek ‘’JEEP RAID LATVIA 2009 TŪRISMA KAUSS’’ 2009. gada 14. Martā Latvijā, Madonas rajona Sarkaņu, Bērzaunes, Mārcienas, Praulienas, Aronas, Cesvaines pilsētas un lauku pagastu teritorijās, visa saistošā informācīja pielikumā Nr1.
1.3.  .“JEEP RAID LATVIA 2009” 1. posmam un Latvijas Trofi-reidu čempionāta izcīņas 1. posmam (turpmāk Sacensības) paralēli notiek LATVIJAS ATKLĀTĀ KAUSA „LATVIJAS LABĀKAIS KVADRICIKLISTS” 1.posms.

Bāzes vieta – atpūtas komplekss „Rēķu kalns”, koordinātes  N56 54,611 E26 14,466

14. marts.
Dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija Sarkaņu pag.Biksēre: N56 55,273  E26 18,879

Starta, sapūlces un tiesnešu atrasšanās vieta sākoties sacensībām – atpūtas komplekss „Rēķu kalns”,
             koordinātes               N56 54,611 E26 14,466
Stāvlaukumu izvietojums pa klasēm.
            TR-1 ;TR open          N56 54,611 E26 14,466
            TR-2;TR-3 un ATV   N56 54,710 E26 14,431
Slēgtais tehnikas parks remontiem sacensību laikā.
                                              N56 54,658 E26 14,648  

(ieskaites grupas TR1) dalībnieku reģistrācija
no 9:00 līdz 10:30 
no 9:00 līdz 11:00 – tehniskā komisija
 (ieskaites grupa OPEN) dalībnieku reģistrācija
no 10:00 līdz 11:30
no 10:00 līdz 12:00 tehniskā komisija
 (ieskaites grupas TR2 un TR3) dalībnieku reģistrācija
no 11:00 līdz 12:30
no 11:00 līdz 13:00 tehniskā komisija,
 (ieskaites grupa ATV) dalībnieku reģistrācija
no 9:00 līdz 12:30
no 9:00 līdz 13:00 tehniskā komisija.
Ārvalstu dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija no 9:00 līdz 13:00 .

13:30 Sapulce un Sacensību atklāšana.
14:00 starts.
ap plkst. 00.00 – plānotais finišs

15. marts.
plkst. 08.00 – starts.
Plkst. 15:00 rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.
plkst. 17:00 – uzvarētāju apbalvošana.

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar JEEP RAID LATVIA 2009. g. nolikumu, LAF (Latvijas Automobiļu Federācija) Nacionālo sporta kodeksu, Latvijas Trofi-reidu atklātā čempionāta 2009. gada nolikumu un šo nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko – Jānis Vogins,pk 111074-11701
Pasākuma direktors – Jānis Vogins.
Pasākuma komisārs –  Gabriels Žīgurs.
Galvenais tiesnesis – Aivars Sprukts.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīniskais nodrošinājums – Everita Kalniņa.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Latvijas Trofi-reidu čempionāta ieskaiti saņem persona, kurai ir LAF gada Sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā.                                                                                                                                                     3.2 Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2009. gada izcīņā ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu 
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.                                                                                             3.4 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
Norakstot no ziņojumu dēļa,
Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~200 km jeb ~ 15 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekli piebraucot tiem klāt.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar JEEP RAID LATVIA 2009. g. nolikumu, Latvijas Trofi – reidu atklātā Čempionāta 2009. gada nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti autobraucējiem un kvadriciklu braucējiem uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.2. Ziedojums visās automašīnu kategorijās 80 LVL, kvadricikliem ziedojums vienai personai 50 LVL , ja ekipāža piesakās un veic ziedojumu  līdz 28. februārim.
6.3. Pieteikumi un ziedojumi, kas saņemti līdz 7. Martam, ziedojums automašīnām 90 LVL, ATV 60 LVL.
6.4. Piesakoties pasākuma dienā ziedojums automašīnām 100 LVL, ATV 70 LVL.
6.5.Pieteikumam bez pilnā apmērā veikta ziedojuma ir tikai informatīvs raksturs.
6.6. Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “JEEP RAID LATVIA 2009” organizatoram uz šādu kontu: Jānis Vogins pk 111074-11701, konta nr. LV34UNLA0091022014450 LVL, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2009. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu. JEEP RAID LATVIA 2009 protestu iesniegšanas kārtība saskaņā ar Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60LVL.

8. CITA INFORMĀCIJA.
8.1. Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
1) Atpūtas komplekss ‘Rēķu kalns’, tel. +37126535786, pasākuma laikā šajā bāzē būs pieejama ēdināšana.
2) www.rekukalns.lv.
8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā un JEEP RAID LATVIA  2009 nolikumā.
Informācija skatītājiem –14 martā no plkst.9.00 kartes varēs nopirkt atpūtas kompleksa Rēķu kalns restorānā 2 ls par karti .
8.3. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +37126117106

 

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA 1. POSMA SACENSĪBU “JEEP RAID LATVIA 2009”
                                                               ‘
NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.
1.1 ‘’JEEP RAID LATVIA 2009 TŪRISMA KAUSS’’ 2009. gada 14. Martā Latvijā, Madonas rajona Sarkaņu, Bērzaunes, Mārcienas, Praulienas, Aronas, Cesvaines pilsētas un lauku pagastu teritorijās,

Bāzes vieta – atpūtas komplekss „Rēķu kalns”, koordinātes 
                                                N56 54,611 E26 14,466

14. marts.
Dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija Sarkaņu pag. Biksēre Tehnikas darbnīcas:
                                                N56 55,273  E26 18,879
Starta, sapūlces un tiesnešu atrasšanās vieta sākoties sacensībām – atpūtas komplekss „Rēķu kalns”,
                                               N56 54,611 E26 14,466

(ieskaites grupa TU) dalībnieku reģistrācīja
no 7:00 līdz 8:30 
no 7:00 līdz 9:00 – tehniskā komisija
9:30 Sapulce un Sacensību atklāšana.
10:00 starts.
ap plkst. 20.00 – plānotais finišs
Plkst. 22:00 rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.
plkst. 22:30 – uzvarētāju apbalvošana.

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar JEEP RAID LATVIA 2009. g. nolikumu, LAF (Latvijas Automobiļu Federācija) Nacionālo sporta kodeksu, Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2009. gada nolikumu un Tūrisma kausa nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko – Jānis Vogins,pk 111074-11701
Pasākuma direktors – Jānis Vogins.
Pasākuma komisārs –  Gabriels Žīgurs.
Galvenais tiesnesis – Aivars Sprukts.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīniskais nodrošinājums – Everita Kalniņa.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Tūrisma kausa dalībnieki apvienojas komandā pa divām apvidus automašīnam.
3.4 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Lukturītis ,velkamās troses vai striķi, kompass un Madonas reģiona kartes

4. KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~350 km jeb ~ 10 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar abiem transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida doto uzdevumu izpildīšanu

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar JEEP RAID LATVIA 2009.g. Tūrisma nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2009. gada nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.2. Ziedojums vienai automašīnai 50 LVL, ja ekipāža piesakās un veic ziedojumu  līdz 28. februārim.
6.3. Pieteikumi un ziedojumi, kas saņemti līdz 7. martam, ziedojums 60 LVL.
6.4. Piesakoties pasākuma dienā ziedojums automašīnām 70 LVL.
6.5.Pieteikumam bez pilnā apmērā veikta ziedojuma ir tikai informatīvs raksturs.
6.6. Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “JEEP RAID LATVIA 2009” organizatoram uz šādu kontu: Jānis Vogins pk 111074-11701, konta nr. LV34UNLA0091022014450 LVL, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2009. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu. JEEP RAID LATVIA 2009 TŪRISMA KAUSA protestu iesniegšanas kārtība saskaņā ar Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60LVL.

8. CITA INFORMĀCIJA.
8.1. Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
1) Atpūtas komplekss ‘Rēķu kalns’, tel. +37126535786, pasākuma laikā šajā bāzē būs pieejama ēdināšana.
2) www.rekukalns.lv.
8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā un JEEP RAID LATVIA  2009  TŪRISMA KAUSA nolikumā.
8.3. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +37126117106

 

 

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru