4×4 Centrs apbalvos cītīgākos dalībniekus

Vērojot jūsu entuziasma pilnās sejas “4×4 Centrs” rīkotajos pasākumos, jau ilgāku laiku esam domājuši kā vēl vairāk iepriecināt pašus cītīgākos un lojālākos dalībniekus. Un tā, sākot ar šo gadu, vēlamies iedibināt jaunu tradīciju un gada sākumā apbalvosim tos dalībniekus (pirmās 3 vietas), kuri “4×4 Centrs” rīkotos pasākumus apmeklējuši visbiežāk aizvadītā […]