Aprīļa beigās – 26.aprīlī – šī gada sezonu uzsāks Latvijas atklātais Trofi reidu čempionāts. Čempionāta 1.posms ar nosaukumu “Signāls EM Trophy 2014”, līdzīgi kā pagājušogad, notiks Madonas apkārtnē, ar sacensību bāzes vietu Madonas novada Liezēres pagasta “Lāčos”.

Tieši tāpat kā pagājušajā gadā, Latvijas Trofi reidu čempionāta ietvaros notiek Tūrisma kausa izcīņa, un 1.posma trasi atkal veido un norisi vada bierība “4×4 Centrs”. Tāpēc aicinām visus “tūrisma-sporta” piekritējus piedalīties šajās sacensībās un publicējam Trofi reidu Tūrisma kausa 1.posma nolikumu. Pilns sacensību “Signāls EM Trophy 2014” nolikums atrodams Latvijas Trofi reidu komisijas mājaslapā trofi.lv.

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA 1. POSMA SACENSĪBU
“SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014”
NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.
“SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” (turpmāk – sacensības) notiek 2014. gada 25. aprīlī Latvijā, Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”. Bāzes vieta un reģistrācija – Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, koordinātes: N 57’03,356 / E25’55,813.
Piektdien, 25. aprīlī
Pl. 19.00 – 22.00 – Reģistrācija un tehniskā komisija Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, koordinātes: N 57’03,356 / E25’55,813
Sestdiena, 26. aprīlī
Pl. 6:30-08:30 – Reģistrācija un tehniskā komisija ir jāsaņem maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”
Pl. 8.00 – 9.00 auto novietošana atklāšanas laukumā.
Pl. 9:15 – Dalībnieku sapulce.
Pl. 10:00 – Sacensību sākums.
Ap 14.00 – Pusdienas
Pl. 19:00 – Sacensību finišs.
Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, N 57’03,356 / E25’55,813.
Pl. 20:30 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv.
Pl. 21:00 – Uzvarētāju apbalvošana Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, kopā ar Dubļu ērgļa klasi.
1.1 Sacensības notiek saskaņā ar “SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: LAF biedrs – biedrība sporta klubs “LUKSTI TEAM”, reģ. Nr. 40008186703, tel. +371 29174981 (Austris), +371 29276239 (Evalds), e-mail: evaldsmadernieks@inbox.lv
Tūrisma kausa maršrutu veido un norisi nodrošina: Biedrība “4×4 Centrs” vienotais reģ. Nr. 40008185318, Apguldes iela 23A, Rīga, LV-1004, +371 29424541, e-mail: edvins.bauers@4x4centrs.lv
Sacensību vadītājs tūrisma kausā – Edvīns Bauers t.29424541
Sacensību direktors – Austris Gailītis, GSM +371 29174981
Sacensību komisārs – Gabriels Žīgurs (LV) +371 29250112
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš (LV) +371 29510940
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba (LV) +371 29681092
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja (LV) GSM +371 26467917
Sacensību sekretārs – (LV) tiks nozīmēts vēlāk
Medicīnas nodrošinājums – Everita Kalniņa +371 26158010
3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi. Maksimālais riteņu izmērs (riepas ārējais diametrs): nav ierobežots.
3.3 AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli. Visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti.
3.4 Ekipējums:
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).
Laika apstākļiem piemērots apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS (ieteicams).
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Lukturītis, velkamās stropes/tauvas, ja ir vinča, obligāta strope vinčai.
Karte Vecpiebalgas-Madonas apkārtnei ar mērogu 1:200000 (1cm=2km), piemēram, izdevniecības „Jāņa sēta” karte „Austrumvidzeme. Ziemeļlatgale”.
4. KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~8 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus un nofotografēties, kā arī veikt citus organizatora dotos uzdevumus.
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar SIGNĀLS EM TROPHY 2014 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.
5.4 Kustība par koplietošanas ceļiem un apdzīvotām vietām atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem MK not.Nr.571.
5.5 Sods par ātruma pārsniegšanu atbilstoši CSN. ( viens pārkāpums – 50 soda punkti, otrs pārkāpums – tiek anulēts rezultāts).
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa, piesakoties un veicot samaksu līdz 17.aprīlim – 70 EUR (Ls 49) no auto, piesakoties un veicot samaksu pēc 17. aprīļa – 80 EUR (Ls 56), piesakoties un veicot samaksu pēc 25.aprīļa pl. 15.00 un pasākuma dienā – 90 EUR (Ls 63)
Pieteikties sacensībām var interneta vietnē trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. . +371 26449449( Mārtiņš), +371 29424541 (Edvīns).
6.2 Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu (rekvizīti zemāk), maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu maksājuma mērķi – ziedojums “SIGNĀLS EM TROPHY 2014” organizēšanai.
Rekvizīti:
Biedrība „4×4 Centrs”
Reģ. nr. 40008185318
Adrese: Apguldes iela 23A, Rīga, LV-1004
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV61HABA0551031829178
7. CITA INFORMĀCIJA.
7.1 Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Naktsmājas iespējamas „Lāci” apkārtnē (t.i. Vecpiebalgas apkārtnē) esošajos viesu namos, Jumurdā, Ērgļos un Madonas pilsētas viesnīcās, – sīkāka informācija būs pieejama web vietnē www.madona.lv un www.cesis.lv. Sacensību norise vietā „Lāci” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.
7.2 Informāciju par dalībnieku vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ 2014. gada nolikumā.
7.3 Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā, www.4x4centrs.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29424541 (Edvīns)
Sacensību direktors:
/Austris Gailītis/
2014. gada. 10. marts

Foto: Evita Ružāne (4x4sport.lv)

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru