1. PROGRAMMA.

1.1. Latvijas atklātā Trofi-reidu čempionāta (turpmāk LTČ) izcīņas 4. posms notiek 2009. gada 26.-28. jūnijā Balvu raj. Rugāju pagasta teritorijās. Dalībnieku reģistrēšana: Rugāji, kafejnīca „HARMONIJA” GPS N57”00’268  E27”08’056. Sacensību bāzes vieta: Rugāju pag. Boževas ezers „BĀZE” GPS: N56”59’684  E027”10’229.

26. jūnijā:
no plkst. 18:00 līdz 21:00 kategorijas TR1 un TR2 reģistrēšana;
no plkst. 21:00 līdz 23:00 kategorijas OPEN; ATV un TR3 reģistrēšana.
no plkst. 18:00 līdz 23:30 -Tehniskā komisija.

27. jūnijā:
8:30 Sapulce un Sacensību atklāšana;
9:00 STARTS;
ap plkst. 23:00 plānotais  FINIŠS.

28. jūnijā:
9:00 plānotais STARTS 1. ekipāžai;
15:00 rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.
17:00 Uzvarētāju  apbalvošana

Sekretariāta un tehniskās komisijas darbības laiks un vieta:
26. jūnijs: Balvu raj., Rugāju pag. Rugāji, kafejnīca „HARMONIJA” GPS N57”00’268  E27”08’056
27. un 28. jūnijs: Balvu raj., Rugāju pag. Boževas ezers „BĀZE” GPS: N56”59’684  E027”10’229

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar LAF (Latvijas Automobiļu Federācija) Nacionālo sporta kodeksu, Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2009. gada nolikumu un šo nolikumu.
1.3. Paralēli LTČ posmam notiek tūrisma kausa sacensības „RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009” – skatīt pielikumu Nr.1.
2. ORGANIZĀCIJA.

Latvijas atklāto Trofi-reidu čempionāta 4. posmu rīko Sporta klubs „Rugāji” LV40008070932, Kurmenes iela 45, Rugājos, Rugāju pagasta, Balvu rajons tālr. +371 29149202.

Pasākuma direktors – Jānis Auziņš
Pasākuma komisārs – Jānis Zaremba.
Galvenais tiesnesis – Aivars Spruksts.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs.
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja.
Medicīnas nodrošinājums – Lidija Logina .

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1 LTČ var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2 LTČ 2009. gada izcīņā ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu;
– ATV (kvadracikliem OPEN un STANDART) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi .

3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Sauss apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.

3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar brīvu „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai un pamatni 15×15 cm tās nostiprināšanai. Maršruta kontroles ierīces (melnās kastes) nostiprināšanu ekipāža veic patstāvīgi pirms tehniskās komisijas.

3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
3.5.1 Norakstot no ziņojumu dēļa.
3.5.2 Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) vai atmiņas karti (SD; xD u.c) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
4.1 LTČ izcīņas 4. posma distances kopgarums ~250 km jeb ~ 15 stundas.

4.2. Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu. Ar kartes palīdzību, noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekli piebraucot tiem klāt un nofiksēt tos ar fotoaparāta palīdzību, ja rīkotājs nav paredzējis savādāk.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2009. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 22. jūnijam –  Ls 80 no auto.

6.2 ATV (kvadricikliem OPEN un STANDART) piesakoties līdz 22. jūnijam Ls 30 no vienas vienības.

6.3 Pieteikumi, kas saņemti pēc 22.06.2009 dalības maksa auto – 90Ls, ATV – 40Ls

6.4. Pasākuma dienā vai reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.

6.5. Pieteikties pasākumam var, nosūtot autobraucēju pieteikuma karti  un kvadriciklistu braucēju karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992. Ierodoties uz sacensībām visiem sporta kategoriju dalībniekiem lūdzam laicīgi aizpildīt tehniskās kontroles protokolu par saviem apvidus automobiļiem. Lūgums šo protokolu iesniegt sacensību tehniskajam komisāram sacensību dienā veicot automašīnas tehnisko kontroli.

6.7. Nepieciešamos maksājumus var veikt pirms pasākuma (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu), kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
Rekvizīti:  Sporta klubs “RUGĀJI”,  Kurmenes iela 45, Rugājos,
Rugāju pagasta, Balvu rajons,
LV-4570 reģ. nr. 40008070932 Unibanka Balvu filiale
konta nr. LV19 UNLA 0050 0034 7999 6 kods UNLALV2X
ar norādi “ziedojums Rugāju trophy 2009”.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2009. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem. Protesta drošības summa 60 LVL.

8. CITA INFORMĀCIJA.
8.1. Bāzes vietā aizliegts remontēt a/m vai ATV bez speciāli tam sagatavotas vietas – brezenta vai plēves pamatnes. Jābūt sagatavotiem eļļas savākšanas traukiem eļļas noplūdes gadījumā.
8.2. Bāzes vietā aizliegts no pl. 24:00 – 7:00 skaļi uzvesties, klausīties skaļu mūziku vai kā citādi traucēt bāzes vietā esošos sacensību dalībniekus.
8.3. Par kārtības neievērošanu Bāzes teritorijā sods – Ls 50.
8.4. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.
Informācija skatītājiem – pasākuma dienās reģistrācijas vietā, kā arī internetā www.mazozoli.lv 
8.5. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29149202 Jānis. 

Sacensību direktors:        Jānis Auziņš    2009. gada 02. jūnijs

 

Pielikums Nr.1.
„RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009”

1. PROGRAMMA.
 „RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009” notiek 2009. gada 27. jūnijā Balvu rajaona Rugāju pagastā. Dalībnieku reģistrēšana: Rugāju pag. Boževas ezers „BĀZE” GPS: N56”59’684  E027”10’229.
27. jūnijs:
9.00 līdz 10:30 – dalībnieku reģistrācija (Tūrisms un GrandTourism) un tehniskā komisija;
10.45 – dalībnieku sapulce, drošības instruktāža;
11.00 – starts.
ap plkst. 22.00 – plānotais finišs
23:30 rezultātu paziņošana sacensību sekretariātā
24:00 apbalvošana.

2. ORGANIZĀCIJA.

“RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009”  rīko Sporta klubs „Rugāji” LV40008070932, Kurmenes iela 45, Rugājos, Rugāju pagasta, Balvu rajons tālr. +371 29149202.

Pasākuma direktors – Jānis Auziņš
Pasākuma komisārs – Jānis Zaremba.
Galvenais tiesnesis – Aivars Spruksts.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs.
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja.
Medicīnas nodrošinājums – Lidija Logina.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1 “RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009”   var piedalīties jebkura fiziska persona un pie stūres esošai personai jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Dalībnieki var piedalīties ar vieglajām apvidus automašīnām, kvadricikliem vai solo motocikliem, neatkarīgi no aprīkojuma.
3.3 Tūrisma kausa dalībnieki var startēt atsevišķi vai apvienojoties komandā pa diviem.
3.4. Dalībnieku transportlīdzeklis var būt aprīkots ar vinču. Vinčas lietošana sacensību laikā ir atļauta.
3.5 GrandTourism trases specifika paredz vinčas izmantošanu.
3.6 Ekipējums
• Sauss apģērbs.
• Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli;
• Virve, ūdens krājumi 10 st., Balvu raj. kartes;
• Uzlādēts un darba kārtībā esošs mobilais tālrunis;
• GPS, klēpjdators (ieteicams).
3.7 Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar brīvu „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai. Maršruta kontroles ierīces (melnās kastes) nostiprināšanu ekipāža veic patstāvīgi pirms tehniskās komisijas.

4. KUSTĪBA.
 
4.1 “RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009” distances kopgarums ~150 km – 11 stundas.
4.2. . Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu. Ar kartes palīdzību, noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekli piebraucot tiem klāt un nofiksēt tos ar fotoaparāta palīdzību, ja rīkotājs nav paredzējis savādāk.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2009. gada nolikumu un šo nolikumu, pilnībā piekrīt tam un apņemas to ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1. Dalības maksa, piesakoties līdz 22.06.2009 – Ls 50 no auto, kvadricikliem un solo motocikliem dalības maksa vienai personai Ls25, pēc 22.06.2009 –auto- Ls 60, pārējiem – Ls 40.
6.2. Pasākuma dienā vai reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.3. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.4. Nepieciešamos maksājumus var veikt pirms pasākuma (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu), kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
Rekvizīti:  Sporta klubs “RUGĀJI”,  Kurmenes iela 45, Rugājos,
Rugāju pagasta, Balvu rajons,
LV-4570 reģ. nr. 40008070932 Unibanka Balvu filiale
konta nr. LV19 UNLA 0050 0034 7999 6 kods UNLALV2X
ar norādi “ziedojums Rugāju trophy tūrisma kauss 2009”.

7. REZULTĀTI, APBALVOŠANA.
7.1 “RUGĀJU trophy Tūrisma kauss 2009” tiek apbalvotas 3 labākās ekipāžas GrandTourism ieskaitē un Specbalva labākajai ekipāžai ieskaitē „Tūrisms”.
7.2  Katrs Tūrisma klases dalībnieks tiek vērtēts atsevišķi.
7.3 Ja Tūrisma ieskaitē startē apvienojušās divas ekipāžas, tad starta un finiša laiks tiek fiksēts katrai ekipāžai atsevišķi.
7.4 Vērtēšana notiek atbilstoši LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA IZCĪŅAS 2009. gada NOLIKUMA punktam 5.
7.5 Uzskatīt LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA IZCĪŅAS 2009. gada NOLIKUMA Vērtējuma punktu 5.7 par spēkā neesošu.

8. CITA INFORMĀCIJA.

8.1. Bāzes vietā aizliegts remontēt transportlīdzekli bez speciāli tam sagatavotas vietas – brezenta vai plēves pamatnes. Jābūt sagatavotiem eļļas savākšanas traukiem eļļas noplūdes gadījumā.
8.2. Bāzes vietā aizliegts no pl. 24:00 – 7:00 skaļi uzvesties, klausīties skaļu mūziku vai kā citādi traucēt bāzes vietā esošos sacensību dalībniekus.
8.3. Par kārtības neievērošanu Bāzes teritorijā sods – Ls 50.
8.4. Informācija skatītājiem – pasākuma dienās reģistrācijas vietā, kā arī internetā www.mazozoli.lv 
8.5. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29149202 Jānis. 

Sacensību direktors:        Jānis Auziņš

2009. gada 2. jūnijs

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru