Nākošās sestdienas (27.oktobris) dalībniekiem piedāvājam iespēju savlaicīgi iepazīties ar tūrisma bajas vētēšanas pamatkritērijiem.

Tūrisma atpūtas pasākums RALLY RAID – BAJA
RUDENS 2012
VĒRTĒJUMS

LK zona
Dalībniekam ierodoties LK/SLK/DK punktā ar kavējumu, par katru kavēto minūti tiek pieškirts 1(viens) soda punkts.
Dalībniekam ierodoties LK/SLK/DK punktā ar apsteidzi, par katru apsteigto minūti tie piešķirts 1 (viens) soda punkts.
LK zonā par nepareizi veiktu distanci (t.i neatzīmējoties DK distances kontrolpunktā) tiek piešķirti 10 soda punkti.
LK zonā aizliegts apstāties tiesnešu redzamības zonā-sods 5 (pieci) soda punkti.
LK zonas finiša punkta laiks vienlaicīgi ir nākamās LK zonas starta punkta laiks.
Atļauts samazināt braukšanas ātrumu.
Piemērs
Starta laiks 10:00
Distancei atvēlētais laiks 2h
Ideālais finiša laiks 12:00-12:00:59
Jūsu laiks ar kavējumu 12:01 – sods 1 (viens) punkts, jo kavēta 1 minūte
Jūsu laiks ar apsteidzi 11:58 – sods 2 (divi) punkti, jo apsteigtas 2 minūtes

Uzsākot jaunu LK zonu, apsteidzes vai kavējuma laiks tiek nonullēts (t.i. jaunajā LK zonā nav jāņem vērā iepriekšējās zonās kavējums vai apsteidze).

Papildsacensības(PS)
Par katru neveiktu šķērsli utml. (piem., vārti, konusi, stabiņi) vai piebraukšanu šķērslim no nepareizās puses dalībnieks saņem 1 (vienu) soda punktu.
Ātruma ierobežojoša zona (AIZ)
Par pārkāpumu AIZ dalībnieks saņem 5 soda punktus.
AIZ zīmes tiek uzstādītas distances malā, un kā apzīmējums tiek iekļauts leģendā.

Dalībnieks, kas saņēmis vismazāk soda punktu summā, tiek atzīts par uzvarētāju. Attiecīgi pieaugošā soda punktu secībā tiek noskaidroti parējie vietu ieguvēji.
Gadījumā ja diviem vai vairāk dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, par labāko tiek atzīts tas, kurš vismazāk soda punktus ieguvis PS. Pārējos gadījumus izvērtē rīkotājs un nosaka uzvarētāju.(piem sodu punktu skaits (gab.), nevis summa, utml.)

Rīkotāja un tiesnešu lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru