LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 6. POSMA „LUKSTI TROPHY 2009” un LATVIJAS RALLIJA-KARUSEĻA ČEMPIONĀTA ZCĪŅAS 2. POSMA „LUKSTI 2009” SACENSĪBAS

Pieteikumu saraksts līdz 16.08.2009  21:30

1. PROGRAMMA.

1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta (turpmāk sacensības) izcīņas 6. posms notiek 2009. gada 21.- 23. augustā Apes novada Trapenes pag. teritorijā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Luksti” GPS koordinātes N 57.25.679 E 026.42.106
1.2. Paralēli Sacensību posmam notiek tūrisma sacensības “LUKSTI tūrisma kauss 2009”  – skatīt pielikumu Nr.1.
1.3. Paralēli Sacensību posmam notiek LR čempionāta 2 posma rallija-karuseļa sacensības „LUKSTI 2009” – skatīt pielikumu Nr.2.
1.4. Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis „Lukstu dublis 2009” – skatīt pielikumu Nr.3.

21. augusts

Pl. 18:00 – 21:00  kategorijas TR1, TR2, dalībnieku reģistrācija.
Pl. 21:00 – 23:00  kategorijas OPEN, TR3, ATV dalībnieku reģistrācija

Pl. 18:00 – 21:00 Tehniskā komisija a/m klasei TR1, TR2
Pl. 21:00 – 23:00 Tehniskā komisija a/m klasēm TR3, Open un ATV

22. augusts

Pl. 07:00 – 08:00 Nokavējušo trofi-reidu dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija.
Pl. 09:00   Dalībnieku sapulce.
Pl. 09:30  Pirmās ekipāžas starts.
Pl. 14:00 – 16:00 Pusdienas
Pl. 23:30  Pirmās ekipāžas finišs.
Pl. 22:00 – 2:00 Vakariņas

23. augusts.

Pl. 07:00 – 9:00 Brokastis.
Pl. 09:00   Starts TR1 un OPEN.
Pl. 10:00  Starts TR2;3 un ATV
Pl. 13:30  Pēdējās ekipāžas finišs
Pl. 14:30  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 16:00  Uzvarētāju apbalvošana

1.5.  Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2009. gada nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.

Latvijas Trofi-reidu čempionāta 6. posmu rīko LAF biedrs Austris Gailītis.
Pasākuma direktors – Austris Gailītis.
Pasākuma komisārs – Jānis Lazdāns.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – Tatjana Vinogradova

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas trofi – reidu sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu 
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.
 3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Norakstot no ziņojumu dēļa,
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
 
4.1  Sacensību distances kopgarums ~280 km jeb ~ 15 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar    leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2009. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1 Dalības maksa TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 17. augustam – Ls 80 no auto, pēc 17. augusta – Ls 85, pasākuma dienā – Ls 90.
6.2 ATV (kvadricikliem) piesakoties līdz 17. augustam, – Ls 25 no vienas vienības, pēc 17. augusta – Ls 35, pasākuma dienā – Ls 40.
6.3 Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “LUKSTI TROPHY 2009” organizatoram uz kontu SIA „Ķērpis”, reģ. Nr. 43202004863, konta nr. LV65HABA0551000702679, AS Swedbank, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.5. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un kvadriciklistiem uz e-pastu  mazozoli4x4@inbox.lv  . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.6. Par samaksu ar pārskaitījumu, lūdzu, zvaniet pa tel.+371 29174981.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2009. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60 LVL.

8. CITA  INFORMĀCIJA.

8.1. Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
1) Lauku apstākļos atpūtas bāzē ‘Luksti’,
2) www.aluksne.lv  www.ape.lv.
8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.
Informācija skatītājiem – pasākuma dienās atpūtas bāzē „Luksti’, kā arī internetā www.mazozoli.lv 
8.3. Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29174981.

Sacensību direktors:         /Austris Gailītis/

2009. gada. 21. jūlijā.

Pielikums Nr.1
LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA
6. POSMA SACENSĪBU ‘’ LUKSTI TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’
NOLIKUMS

1.PROGRAMMA.
1.1 ‘’ LUKSTI TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’ (turpmāk sacensības) notiek 2009. gada 22. – 23. augustā Apes novada Trapenes pag. teritorijā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Luksti” GPS koordinātes N 57.25.679 E 026.42.106.

22. augusts.
Pl. 11:30 -13:30  Dalībnieku reģistrācija.
Pl. 11:30 -13:30  Tehniskā komisija un brokastis.
Pl. 14:00  Dalībnieku sapulce.
Pl. 14:30  Starts karuseļa aplī.
Pl. 20:00  Finišs pirmajai ekipāžai.

23. augusts.
Pl. 7:30 – 8:30  Brokastis
Pl. 9:00  Starts pirmajai ekipāžai uz OZ.
Pl. 12:00  Finišs pirmajai ekipāžai
Pl. 14:00  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 16:00  Uzvarētāju apbalvošana
1.2 Sacensības notiek saskaņā ar ‘’LUKSTI TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’ nolikumu, Latvijas 2009. gada Trofi-reidu Tūrisma kausa nolikumu.

2.ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko rīko LAF biedrs Austris Gailītis
Pasākuma direktors – Austris Gailītis.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš.
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – Tatjana Vinogradova

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. „Tūrisma” ieskaites (TU) dalībnieki apvienojas komandā pa divām apvidus automašīnām (vinču izmantošana nav atļauta).
3.3. „Grand tūrisms” (GTU) ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).
3.4. ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.
3.4. Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Lukturītis ,velkamās troses vai striķi un Alūksnes reģiona kartes.
4.KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~ 8 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar abiem transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida doto uzdevumu izpildīšanu.
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LUKSTI TROPHY 2009.g. Tūrisma nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2009. gada nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa TU un GTU automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 17. augustam – Ls 50 no auto, pēc 17. augusta – Ls 60, pasākuma dienā – Ls 65.
6.2 Tūrisma ieskaite paredzēta visa veida kvadricikliem un moto braucējiem. Piesakoties līdz 17. augustam, – Ls 20 no vienas vienības, pēc 17. augusta – Ls 25, pasākuma dienā – Ls 30.
6.3. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730
6.3. Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums ‘’ LUKSTI TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’ organizatoram uz kontu SIA „Ķērpis”, reģ. Nr. 43202004863, konta nr. LV65HABA0551000702679, AS Swedbank, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. CITA INFORMĀCIJA.
Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
1) Lauku apstākļos atpūtas bāzē ‘Luksti’,
2) www.aluksne.lv  www.ape.lv.
Informācija skatītājiem – pasākuma dienās atpūtas bāzē „Luksti’, kā arī internetā www.mazozoli.lv 
Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29174981.

Sacensību direktors:         /Austris Gailītis/

2009. gada. 22. jūlijs.

Pielikums Nr.2

LATVIJAS REPUBLIKAS 2009. GADA APVIDUS
RALLIJA – KARUSEĻA ČEMPIONĀTA 2. POSMS
„ LUKSTI 2009”
NOLIKUMS

PROGRAMMA
1. LR čempionāta apvidus rallija – karuseļa 2. posms „Luksti 2009” notiek sestdien, 2009.gada 22. augustā, Apes novada Trapenes pag. Lukstos. Autoceļš P2 līdz a/v Līzespasts, tālāk pagrieziens pa labi uz Trapeni (ceļš P44) 3 km un tālāk sekot norādēm. GPS koordinātes: N 57.25.679 E 026.42.106.
2. Dalībnieku reģistrācija 2009. gada 22. augustā no 9:00 līdz 10:00
Starta saraksts ar ierašanās laiku uz administratīvo un tehnisko pārbaudi tiks publicēts 19. augustā www.crosscountry.lv
3. Dalībnieku sapulce 10:15.
Brauciena ilgums tiks noteikts dalībnieku sapulcē.
4. Iepazīšanās aplis Sporta grupas automašīnām 10:30
8. Pirmā brauciena starts Sporta grupas automašīnām ~ 10:45
10. Otrā brauciena starts Sporta grupas automašīnām ~ 12:10
11. Trešā brauciena starts Sporta grupas automašīnām ~ 13:30
12. Rezultātu paziņošana un apbalvošana ~ 15:00

ORGANIZĀCIJA
1. Sacensības rīko LAF biedrs Austris Gailītis (+371 29174981) sadarbībā ar LAF 4×4 komisiju un saskaņā ar Latvijas Automobiļu Federācijas Sporta kodeksu, 2009. gada apvidus rallija – karuseļa čempionāta nolikumu un Apvidus rallija karuseļa rīkošanas un norises noteikumiem.
2. Rīkotājs saglabā tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā, saskaņā ar LAF Sporta kodeksu.

OFICIĀLĀS PERSONAS
Sacensību komisārs    Gabriels Žīgurs
Tehniskais komisārs    Māris Podiņš
Sacensību sekretāre    Maija Saulīte
Sacensību med. nodrošinājums  Tatjana Vinogradova
Sacensību direktors    Austris Gailītis

DALĪBNIEKI UN AUTOMAŠĪNAS
Saskaņā ar LR 2009. gada apvidus rallija – karuseļa čempionāta Nolikuma punktu 1.4. un 4.1.-4.6.

TRASE
Apļa garums ~ 4,2 km. Segums – 25% smilts, 50% māls (lietus laikā dubļi), 23% melnzeme, zāle, 2% tramplīni. Apvidus paugurains.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
Notiek pēc Latvijas Republikas 2009.gada apvidus ralliju – karuseļu čempionāta Nolikuma punktiem 9. un 10.

PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa ekipāžai, nosūtot pieteikuma karti līdz 17. augustam – Ls 100.
Dalības maksa ekipāžai no 18. augusta – Ls 150.

„N” grupas braucējiem dalības maksa – 50 Ls.
Pieteikumus sūtīt:
E – pasts: kerpis5@inbox.lv
Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā, vai ar pārskaitījumu:
– A/s „Swedbank”, bankas kods HABALV22, SIA „Ķērpis”, reģ. Nr. 43202004863 konta nr. LV65HABA0551000702679 ar norādi – ziedojums par ralliju – karuseli „Luksti 2009”.

INFORMĀCIJA
Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par to, lai vietā, kurā tiek veikti automobiļa remontdarbi, zem automašīnas tiktu paklāts paklājs, kas aizsargātu eļļas u.c. šķidrumu ieplūšanu augsnē un pēc sacensībām būtu sakārtota automašīnu stāvvieta.
Paralēli šīm sacensībām notiek trofi-reidu čempionāts, kura ietvaros startē „brīvās klases” apvidus automašīnas slēgtā tipa dubļu aplī, kur būs iespēja piedalīties ikvienam interesentam ar personīgo auto pēc rallija-karuseļa apbalvošanas ceremonijas.
Rīkotāja kontakttālrunis: Austris Gailītis +371 29174981

Sacensību direktors:        /Austris Gailītis /
2009. gada 21. jūlijs

 

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru