LATVIJAS ATKLĀTĀ TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 2. POSMA SACENSĪBU “NĪTAURE TROPHY 2010” NOLIKUMS

Pieteikto dalībnieku saraksts 07.05.2010 22:40

1. PROGRAMMA.
1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta (turpmāk sacensības) izcīņas 2. posms notiek 2010. gada 08 – 09. maijā Latvijā, Amatas novadā. Reģistrācijas vieta – viesu nams „Nītaures dzirnavas”, koordinātes: N57 04,378 E25 11,119. Tehniskās komisijas vieta – auto darbnīcas uz Nītaures – Ģikšu ceļa. Koordinātes: N57 04,379 E25 12,486 Piezīme! Ar treileriem un smagajām automašīnām nokrauties pie Tehniskās komisijas un tad ar sporta auto doties uz reģistrāciju. Pie reģistrācijas piebraukt ar piekabēm un treileriem aizliegts!

1.2. Paralēli Sacensību posmam notiek tūrisma sacensības “NĪTAURE TROFY 2010 tūrisma kauss”  – skatīt pielikumu Nr.1.
1.3. Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis „NĪTAURES DUBĻU ĒRGLIS 2010” – skatīt pielikumu Nr.2.
08. maijs.
Pl. 8:00 – 09:00 „Tūristu” dalībnieku reģistrācija.
Pl. 09:00 – 10:30  kategorijas TR1, OPEN dalībnieku reģistrācija, paralēli teh. komisija
Pl. 10:30 – 11:45  kategorijas TR2, TR3, ATV dalībnieku reģistrācija, paralēli teh. komisija
Pl. 12:00   Dalībnieku sapulce.
Pl. 12:30  Pirmā posma starts.
Pl. 22:00  Pirmās ekipāžas finišs.
09. maijs.
Pl. 09:00   Starts.
Pl. 14:00  Pēdējās ekipāžas finišs
Pl. 15:00  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 16:30  Uzvarētāju apbalvošana
1.4. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2010. gada nolikumu

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko Arnis Namajuns 260379-10522, Tel. +371 29458000
Pasākuma direktors – Arnis Namajuns.
Pasākuma komisārs – Gabriels Žīgurs.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – tiks precizēts

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi – reidu sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.
 3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Dokumentācijā,
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.

4.1  Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 14 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar    leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2010. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 

6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
6.1 Ziedojums TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 30. aprīlim – ar LAF licencēm Ls 70 (100 EUR), bez licences Ls 80 (115 EUR) no auto, pēc 30.aprīļa – Ls 90 (130 EUR), pasākuma dienā – Ls 100 (140 EUR).
6.2 ATV (kvadracikliem) piesakoties līdz 30. aprīlim – Ls 25 (30 EUR) no vienas vienības, pēc 30. aprīļa – Ls 35 (50 EUR), pasākuma dienā – Ls 45 (65 EUR).
6.3 Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “NĪTAURE TROPHY 2010” organizatoram: Arnis Namajuns p.k. 260379-10522, konta Nr.:  LV46HABA0551000350814, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.5. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un kvadriciklistiem uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.6. Par samaksu ar pārskaitījumu, lūdzu, zvaniet pa tel.+37129458000
7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2010. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60 LVL (85 EUR).
8. CITA  INFORMĀCIJA.
8.1.Naktsmāju rezervācija jāveic dalībniekiem pašiem tuvākajās atpūtas bāzēs un viesu namos ap Nītauri,
8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.mazozoli.lv .
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29458000 ( Arnis)

Sacensību direktors:         /Arnis Namajuns/
2010. gada. 20. aprīlī.

Pielikums Nr.1
LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA
1. POSMA SACENSĪBU ‘’ NĪTAURE TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’
NOLIKUMS

1.PROGRAMMA.
1.1 ‘’ NĪTAURE TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’ (turpmāk sacensības) notiek 2010. gada 08  maijā. Latvijā, Amatas novadā. Reģistrācijas vieta – viesu nams „Nītaures dzirnavas”, koordinātes: N57 04,378 E25 11,119
08. maijs.
Pl. 08:00 -9:00  Dalībnieku reģistrācija.
Pl. 08:00 -9:15  Tehniskā komisija. Tehniskā komisija reģistrācijas vietā.
Pl. 9:45  Dalībnieku sapulce.
Pl. 10:00  Starts.
Pl. 19:00  Finišs pirmajai ekipāžai.
Pl. 21:00  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 21:30  Uzvarētāju apbalvošana
1.2 Sacensības notiek saskaņā ar ‘’NĪTAURE TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’ nolikumu, Latvijas 2010. gada Trofi-reidu Tūrisma kausa nolikumu.

2.ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko Arnis Namajuns 260379-10522, Tel. +371 29458000
Pasākuma direktors – Arnis Namajuns.
Pasākuma komisārs – Gabriels Žīgurs.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – tiks precizēts

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. „ Tūrisma” ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).
3.3. ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.
3.4. Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Lukturītis ,velkamās troses vai striķi un Nītaures reģiona kartes.

4.KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~ 10 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts, un nofotografēties. Ievērot visa veida doto uzdevumu izpildīšanu.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar NĪTAURE TROPHY 2010 Tūrisma kausa nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2010. gada nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 30. aprīlim – Ls 45 no auto, pēc 30. aprīļa – Ls 60, pasākuma dienā – Ls 70.
6.2 Tūrisma ieskaite paredzēta visa veida kvadricikliem un moto braucējiem. Piesakoties līdz 30. aprīlim – Ls 20 no vienas vienības, pēc 30. aprīļa – Ls 25, pasākuma dienā – Ls 30.
6.3. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992
6.3 Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  –  ziedojums “NĪTAURE TROPHY 2010” organizatoram: Arnis Namajuns p.k. 260379-10522, konta Nr.:  LV46HABA0551000350814, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

7. CITA INFORMĀCIJA.

Naktsmāju rezervācija jāveic dalībniekiem pašiem tuvākajās atpūtas bāzēs un viesu namos ap Nītauri,
Informācija skatītājiem – internetā www.mazozoli.lv 
Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29458000

Sacensību direktors:         /Arnis Namajuns/
2010. gada. 20. aprīlī.

Pielikums Nr.2
Apvidus automašīnu cīņas aplis
„NĪTAURES DUBĻU ĒRGLIS 2010”

nolikums un norise
 1. Ikvienam, kas vēlas izmēģināt savas un sava ‘dzelzs zirga’ spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināti piedalīties dubļu cīņas aplī. „NĪTAURES DUBĻU ĒRGLIS 2010” notiek 2010. gada 08. maijā Latvijā, Amatas novadā. . Reģistrācijas vieta – viesu nams „Nītaures dzirnavas”, koordinātes: N57 04,378 E25 11,119 Piezīme! Lūgums dalībniekiem ar treileriem un piekabēm nebraukt pie reģistrācijas vietas! Izmantojiet vieglo transportlīdzekli.
2. Lai piedalītos dubļu aplī ir nepieciešams apvidus automobilis (jebkāds) ar 4×4 piedziņu un  pazeminātajiem pārnesumiem (var mēģināt arī bez). Dubļu riepas arī nebūs par sliktu. Ir atļauta viņča.
2.1. Dubļu Ērglī var piedalīties ATV un smagās automašīnas atsevišķās ieskaites grupās.
3. Trase: pārveidots trofi-reidu pilnībā slēgts aplis, kur ar pietiekami labām iemaņām var izbraukt bez vinčas palīdzības. Būs arī pāris smagākas vietas, skatītājiem un jums pašiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (lūdzu šis lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu.
4. Plāns: sestdiena 8.maijs – reģistrācija no 8:00-9:00 „Nītaures dzirnavās”.
Brauciens uz norises vietu: 10:00
Pirmā brauciena starts – 11:00
Otrā brauciena starts – 13:00
Rezultāti un apbalvošana – 17:00
5. Pieteikšanās pa tālruni: +371 29458000 Arnis, vai sūtot brīvu pieteikuma formu uz e-pasta adresi namajuns@ml.lv
6. Ziedojums organizatoriem – 20 Ls no auto.

Pasākuma organizators:      /Arnis Namajuns/
2009. gada 09.septembrī

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru