LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 3. POSMA, LIETUVAS LVKA ČEMPIONĀTA 2. POSMA NOLIKUMS                                       Līdz 26.06.2008. pieteikto dalībnieku saraksts

1. PROGRAMMA.

1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta un Lietuvas LVKA čempionāta (turpmāk LTČ) izcīņas 3. posms notiek 2008. gada 27-29. jūnijā Krāslavas raj. Ezernieku, Svariņu, Asūnes, Ķepovas, Šķaunes pagastu teritorijās. Reģistrācijas un bāzes vieta – Tūristu bāze ‘’Ezernieki’’, Ezerniekos pie Ežezera.  N 56 10,548 E27 38,469

27. jūnijs.

Pl. 16:00 – 18:00  kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija no starta nr.120-199
Pl. 18:00 – 19:00  kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija no starta nr. 100-120
Pl. 19:00 – 21:30  kategorijas TR2, Open dalībnieku reģistrācija.
Pl. 21:30 – 23:00  kategorijas TR3, ATV dalībnieku reģistrācija.

Pl. 18:00 – 20:00 Tehniskā komisija a/m klasei TR1
Pl. 20:00 – 22:00 Tehniskā komisija a/m klasēm TR2, Open.
Pl. 22:00 – 24:00 Tehniskā komisija a/m klasēm TR3, ATV.

28. jūnijs.

Pl. 09:00   Dalībnieku sapulce.
Pl. 10:00  Pirmās ekipāžas starts klasē
Pl. 24:00  Pirmās ekipāžas finišs.

29. jūnijs.

Pl. 09:00  Starp rezultātu paziņošana.
Pl. 10:00   Pirmās ekipāžas starts.
Pl. 13:00  Pirmās ekipāžas finišs
Pl. 15:00  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 16:00  Uzvarētāju apbalvošana

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2008. gada nolikumu.
1.3. Paralēli LTČ posmam notiek tūrisma sacensības “Latgales tūrisma kauss 2008”  – skatīt pielikumu Nr.1.

2. ORGANIZĀCIJA.

Latvijas Trofi-reidu čempionāta izcīņas 3. posmu rīko Arnis Namajuns p.k. 260379-10522
Pasākuma direktors – Arnis Namajuns.
Pasākuma komisārs – Aivars Sprukts.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīnas nodrošinājums – Inta Bērziņa.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1 LTČ var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 LTČ 2008. gada izcīņā ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu 
– “Komandu ieskaite” – ar kopīgu nosaukumu startējošas divas ekipāžas neatkarīgi no automašīnu kategorijas.
– ATV (kvadracikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.
 
3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Norakstot no ziņojumu dēļa,
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!
3.6. Katram dalībniekam jābūt līdzi pilsoņa pasei (obligāti)!!!

4. KUSTĪBA.
 
4.1  LTČ izcīņas 3. posma distances kopgarums ~250 km jeb ~ 12 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar    leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2008. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1 Dalības maksa TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 13. jūnijam – Ls 75 no auto, pēc 13.jūnija – Ls 80, pasākuma dienā – Ls 85.
6.2 ATV (kvadracikliem) piesakoties līdz 13. jūnijam, – Ls 40 no vienas vienības, pēc 13. jūnija – Ls 45, pasākuma dienā – Ls 50.
6.3 Dalības maksa ieskaites grupā “Komandu ieskaite” – Ls 30.
6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.5. Drošības depozīts 100 latu apmērā, kas ieturams no katras ekipāžas, kas piedalās sacensībās un kas paredzēts naudas sodu segšanai par braucējiem izsniegto iekārtu nenodošanu, par neziņošanu par izstāšanos no sacensībām noteiktajā kārtībā, par videi nodarīto kaitējumu. Pēc sacensībām depozītu iespējams saņemt atpakaļ, vai pārcelt uz nākošajām sacensībām.
6.6. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti auto sportistiem, un kvadriciklistiem uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.
6.7. Samaksu var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “Latgales trophy 2008” organizatoram Arnim Namajunam p.k. 260379-10522 uz sekojošiem rekvizītiem; konts LV46HABA0551000350814, banka Hansabanka 

 

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2008. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60 LVL.

8. CITA  INFORMĀCIJA.

Organizators nodrošina bāzes vietā tehnisko a/m stāvvietas, kā arī vietu nakšņošanai Padomju Savienības laikā būvētā Tūristu bāzē, istabiņās ir gultas, bet bez ērtībām un bez gultas veļas. Lielajā kompleksā (kas ir daļēji atrestaurēts) ir istabiņas bez gultām, kur var gulēt ar saviem matračiem. Nomazgāties varēs ezerā. Iespējams elektrības pieslēgums. Kā arī mūsu dabas mīļiem ir ekskluzīva iespēja uzbūvēt savas telšu nometnes, pie viena no skaistākajiem Latvijas ezeriem – Ežezera, telts vietu skaits – 30.
Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā. 
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.mazozoli.lv .
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29458000(Arnis)

Pielikums Nr.1.
„Latgales Tūrisma kauss 2008”
1. PROGRAMMA.

 „Latgales Tūrisma kauss 2008” notiek 2008. gada 28. jūnijā Krāslavas rajonā. Dalībnieku reģistrācija – Tūristu bāze ‘’Ezernieki’’, Ezerniekos pie Ežezera.  N 56 10,548 E27 38,469

no plkst. 9.00 līdz 11.00 – dalībnieku reģistrācija
plkst. 11.00 – dalībnieku sapulce, drošības instruktāža
plkst. 11.30 – starts
ap plkst. 21.00 – plānotais finišs
ap plkst. 00.00 – rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana.
2. ORGANIZĀCIJA.
„Latgales Tūrisma kauss 2008”posmu rīko Arnis Namajuns p.k. 260379-10522
Pasākuma direktors – Arnis Namajuns.
Pasākuma komisārs – Aivars Sprukts.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Brunis Lielkāja
Medicīnas nodrošinājums – Inta Bērziņa.
3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1. „Latgales Tūrisma kauss 2008” var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un pie stūres esošai personai jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Dalībnieki var piedalīties ar vieglajām apvidus automašīnām, neatkarīgi no aprīkojuma ar derīgu ikgadējo tehnisko apskati un OCTA.
• Medicīnas aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts.
3.3. Dalībnieki brīvprātīgi apvienojas komandā pa divām vai trim automašīnām.
3.4. Ekipējums
• Silts apģērbs.
• Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
• GPS (obligāts).
• Krāslavas rajona karte mērogs M 1:100 000
• Pilsoņa pase (obligāti)
3.5. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu”, kura paredzēta Organizatora izsniegtās maršruta kontroles ierīces barošanai.
4. KUSTĪBA.
 
4.1 „Latgales Tūrisma kauss 2008” distances kopgarums ~200 km.
4.2. Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu. Ar kartes, gps vai leģendas palīdzību noteiktā laikā atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus un izpildīt visus speciālos uzdevumus.
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar šo nolikumu, pilnībā piekrīt tam un apņemas to ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Dalības maksa, piesakoties līdz 13. jūnijam – Ls 45 no auto, pēc 13.jūnija – Ls 50, pasākuma dienā – Ls 60.
6.2. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.3. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu  mazozoli4x4@inbox.lv  . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.                                                                                                                                                         6.4.Samaksu var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “Latgales trophy 2008” organizatoram Arnim Namajunam p.k. 260379-10522 uz sekojošiem rekvizītiem; konts LV46HABA0551000350814, banka Hansabanka 

7. REZULTĀTI, APBALVOŠANA.
7.1. „Latgales Tūrisma kauss 2008”  tiek apbalvotas trīs labākās komandas.
7.2. Organizators var piešķirt dažādas speciālbalvas.
8. CITA INFORMĀCIJA.
Lauku apstākļos Tūristu bāzē „Ezernieki”
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.mazozoli.lv .
Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. 29458000
 
Sacensību direktors:        Arnis Namajuns
2008. gada 25. maijs.

 

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru