FOTOGALERIJA

Rezultāti.

 

REGULATIONS –  ENTRY FORM     РЕГЛАМЕНТ – картa регистрации

Kurland trophy 2009 paredzamās aktivitātes. Bufete bāzē "PINKA" būs jau no piektdienas vakara.

Līdz 21.10.2009. pulkst 21:00 pieteiktais pilnais saraksts.

 dalībnieki /  участники / participants 

 

UZMANĪBU!!!  ATENTION!!! ВНИМАНИЕ!!! 

BĀZES VIETAS  KOORDINĀTAS, PARTICIPANTS BASE COORDINATES:  N56 59,955 E21 41,103

Trofi-reida ietvaros notiks ”Dubļu ērgļa” izcīņas kauss:
brauc ar kādu džipu gribi – automašīnai ir jābūt ar 4×4 piedziņu un pazeminātajiem ātrumiem. Tehnikas vienība var būt arī bez apdrošināšanas, bez CSDD apskates, un uzskaites, galvenais, lai ir bremzes un taure!
Vieta: Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, bijusī dzelzceļa Stacija Užava)
Trase: slēgta, apļveida, lielākā daļa trases ar bezceļu braucēju iemaņām izbraucama, protams, būs pāris grūtākas vietas – skatītājiem un pašiem braucējiem par prieku, šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas, ekipāžas muskuļu spēku un izdomu.
 

Tūrisma kausa pēdējā posma ietvaros paredzēta 6 stundu gara orientēšanās. Meklējamajiem punktiem būs trīs veida vērtības – vieglie, grūtie un smagie, katram dalībniekam pēc viņa spējām. Dienas vidū notiks bezceļa aplis, kur varēs mēroties spēkiem. Sacensību noslēgumā, kad tumsa jau tuvosies, brauciens ar leģendas palīdzību.

Sporta ieskaites braucējiem pirmajā dienā paredzētas divas orientēšanās zonas. Vakarā tumsai iestājoties brauciens pa iepriekš nospraustu maršrutu ar navigācijas rīku palīdzību. Otrajā sacensību dienā paredzēts dubļu aplis, kuru būs jau izmaluši tūrisma ieskaites braucēji un „Dubļu ērgļa” kausa izcīņas dalībnieki.

“4X4 FIA NEZ CUP 2009” 3. POSMA un LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 7. POSMA SACENSĪBU
“KURLAND TROPHY 2009”

NOLIKUMS

SATURS:
1. PROGRAMMA
2. ORGANIZĀCIJA
3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS
4. KUSTĪBA
5. ATBILDĪBA
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
7. PROTESTI UN APELĀCIJA
8. CITA  INFORMĀCIJA

1. PROGRAMMA.

1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta (turpmāk sacensības) izcīņas 7. posms un „4×4 FIA NEZ CUP 2009” 3. posms notiek 2009. gada 24 – 25. oktobrī Latvijā, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, Alsungas novadā, Ventspils novada Ziru pagastā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N56 58,970 E21 37,970.
1.2. Paralēli Sacensību posmam notiek tūrisma sacensības “KURLAND TROFI 2009 tūrisma kauss”  – skatīt pielikumu Nr.1.
1.3. Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis „KURLAND TROPHY dublis 2009” – skatīt pielikumu Nr.2.

24. oktobris.

Pl. 9:00 – 10:30 kategorijas TR1, OPEN, dalībnieku reģistrācija.
Pl. 10:30 – 12:00  kategorijas TR2, TR3, ATV dalībnieku reģistrācija
Pl. 9:00 – 12:00 Tehniskā komisija
Pl. 12:30   Dalībnieku sapulce.
Pl. 13:00  Pirmā posma starts.
Pl. 23:00  Pirmās ekipāžas finišs.

25. oktobris.

Pl. 09:00   Starts.
Pl. 14:00  Pēdējās ekipāžas finišs
Pl. 15:00  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 16:30  Uzvarētāju apbalvošana

1.4. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2009. gada nolikumu, NEZ Remaining sports Cup “4X4 FIA NEZ CUP 2009” gada nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko biedrība „Mazozoli 4×4”, reģ.nr. LV50008053811, Tel. +371 29235522
Pasākuma direktors – Jānis Lazdāns.
Pasākuma komisāri – Edvīns Bauers, Audrius Sutkus.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba.
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – Tatjana Vinogradova

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi – reidu sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu 
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.
 3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Norakstot no ziņojumu dēļa,
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
 
4.1  Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 14 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar    leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2009. gada čempionāta nolikumu, NEZ Remaining sports Cup “4X4 FIA NEZ CUP 2009” gada nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1 Ziedojums TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 17. oktobrim – Ls 70 (100 EUR) no auto, pēc 17.oktobra – Ls 90 (130 EUR), pasākuma dienā – Ls 100 (140 EUR).
6.2 ATV (kvadracikliem) piesakoties līdz 17. oktobrim, – Ls 25 (30 EUR) no vienas vienības, pēc 17. oktobra – Ls 35 (50 EUR), pasākuma dienā – Ls 45 (65 EUR).
6.3 Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “KURLAND TROPHY 2009” organizatoram uz kontu LV10HABA000140J057651, Swedbanka kods HABALV22, Biedrība „Mazozoli 4×4” reģ. Nr.50008053811, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.
6.5. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un kvadriciklistiem uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992.
6.6. Par samaksu ar pārskaitījumu, lūdzu, zvaniet pa tel.+37129235522

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2009. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60 LVL (85 EUR).

8. CITA  INFORMĀCIJA.

8.1. Organizators nodrošina bāzes vietā tehnisko a/m stāvvietas, naktsmājas rezervējamas atpūtas bāzē „Pinka” tel. +37129215542. Atpūtas bāzē „Pinka” atradīsies kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem,
8.2. Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.mazozoli.lv .
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29235522 ( Janis)

Sacensību direktors:         /Jānis Lazdāns/

2009. gada. 09. septembrī.

Pielikums Nr.1
LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA
7. POSMA SACENSĪBU ‘’ KURLAND TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’
NOLIKUMS

1.PROGRAMMA.
1.1 ‘’ KURLAND TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’ (turpmāk sacensības) notiek 2009. gada 24  oktobrī Latvijā, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, Alsungas novadā, Ventspils novada Ziru pagastā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N56 58,970 E21 37,970.

24. oktobris.
Pl. 07:00 -8:30  Dalībnieku reģistrācija.
Pl. 07:30 -8:30  Tehniskā komisija un brokastis.
Pl. 8:30  Dalībnieku sapulce.
Pl. 9:00  Starts.
Pl. 20:00  Finišs pirmajai ekipāžai.
Pl. 21:30  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā
Pl. 22:00  Uzvarētāju apbalvošana
1.2 Sacensības notiek saskaņā ar ‘’KURLAND TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’ nolikumu, Latvijas 2009. gada Trofi-reidu Tūrisma kausa nolikumu.

2.ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko biedrība „Mazozoli 4×4” reģ.nr. LV50008053811, Tel. +371 29235522
Pasākuma direktors – Jānis Lazdāns.
Pasākuma komisārs – Edvīns Bauers, Audrius Sutkus.
Galvenais tiesnesis – Gabriels Žīgurs
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs
Medicīnas nodrošinājums – Tatjana Vinogradova

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. „Grand tūrisms” (GTU) ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).
3.3. ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.
3.4. Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, portatīvais dators (ieteicams).
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
Lukturītis ,velkamās troses vai striķi un Kuldīgas reģiona kartes.
4.KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~ 10 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar abiem transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida doto uzdevumu izpildīšanu.
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar KURLAND TROPHY 2009 Tūrisma kausa nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2009. gada nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 17. oktobrim – Ls 45 no auto, pēc 17. oktobra – Ls 60, pasākuma dienā – Ls 70.
6.2 Tūrisma ieskaite paredzēta visa veida kvadricikliem un moto braucējiem. Piesakoties līdz 17. oktobrim, – Ls 20 no vienas vienības, pēc 17. oktobra – Ls 25, pasākuma dienā – Ls 30.
6.3. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26664992
6.3. Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “KURLAND TROPHY 2009” organizatoram uz kontu LV10HABA000140J057651, Swedbanka kods HABALV22, Biedrība „Mazozoli 4×4” reģ. Nr.50008053811, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā

7. CITA INFORMĀCIJA.
Pasākuma dalībnieku nakšņošanas iespējas:
Atpūtas bāzē „Pinka” tel. +37129215542. Atpūtas bāzē „Pinka” atradīsies kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem,
Informācija skatītājiem – internetā www.mazozoli.lv 
Jebkuru papildus informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29235522

Sacensību direktors:         /Jānis Lazdāns/

2009. gada. 09. septembrī.

Pielikums Nr.2
Apvidus automašīnu cīņas aplis
„KURLAND TROPHY dublis 2009”
nolikums un norise

 1. Ikvienam, kas vēlas izmēģināt savas un sava ‘dzelzs zirga’ spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināti piedalīties dubļu cīņas aplī. „KURLAND TROPHY dublis 2009” notiek 2009. gada 24. oktobrī Latvijā, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā. Reģistrācijas un bāzes vieta – atpūtas bāze „Pinka”, koordinātes: N56 58,970 E21 37,970.
2. Lai piedalītos dubļu aplī ir nepieciešams apvidus automobilis (jebkāds) ar 4×4 piedziņu un  pazeminātajiem pārnesumiem (var mēģināt arī bez). Dubļu riepas arī nebūs par sliktu. Ir atļauta viņča.
3. Trase: pārveidots trofi-reidu pilnībā slēgts aplis, kur ar pietiekami labām iemaņām var izbraukt bez vinčas palīdzības. Būs arī pāris smagākas vietas, skatītājiem un jums pašiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (lūdzu šis lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu.
4. Plāns: sestdiena 24.septembris – reģistrācija no 8:00-9:00 „Pinkās”.
Parāde, brauciens uz norises vietu: 9:30
Pirmā brauciena starts – 10:00
Otrā brauciena starts – 12:00
Rezultāti un apbalvošana – 17:00
5. Pieteikšanās pa tālruni: +371 29235522 Jānis, vai sūtot brīvu pieteikuma formu uz e-pasta adresi janis@mazozoli.lv
6. Ziedojums organizātoriem – 20 Ls no auto.

Pasākuma organizators:      /Jānis Lazdāns/
2009. gada 09.septembrī 

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru