LATVIJAS TROFI-REIDU ČEMPIONĀTA IZCĪŅAS 5. POSMA, LIETUVAS  ČEMPIONĀTA 5.POSMA ‘’ EAGLE TROPHY 2009’’ SACENSĪBAS

REZULTĀTI: OPEN, TR1, TR2, TR3, ATV. Tūristi.

РЕГЛАМЕНТ соревнований   картa регистрации для автомобилей и квадрациклов

NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.

1.1. Latvijas Trofi-reidu čempionāta (turpmāk sacensības) izcīņas 5. posms un Lietuvas LVKA čempionāta 4. posms notiek 2009. gada 24 – 26. jūlijā Madonas rajona Ērgļu novada teritorijā. Reģistrācijas un bāzes vieta – Ērgļu arodvidusskola, Lauksaimniecības iela 14, Ērgļi, N 56 54,327’ E 025 38,677’.
24. jūlijs.

Pl. 18:00 – 21:00  kategorijas TR1, TR2, dalībnieku reģistrācija.
Pl. 21:00 – 23:00  kategorijas OPEN, TR3, ATV dalībnieku reģistrācija

Pl. 18:00 – 21:00 Tehniskā komisija a/m klasei TR1, TR2
Pl. 21:00 – 23:00 Tehniskā komisija a/m klasēm TR3, Open un ATV

25. jūlijs.

Pl. 07:00 – 08:00 Nokavējušo dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija.
Pl. 07:00 – 09:00 Brokastis
Pl. 09:00   Dalībnieku sapulce.
Pl. 09:30  Pirmās ekipāžas starts.
Pl. 22:00  Pirmās ekipāžas finišs.
Pl. 22:00 – 24:00 Vakariņas

26. jūlijs.

Pl. 07:00 – 9:00 Brokastis.
Pl. 09:00   Starts.
Pl. 13:00  Pēdējās ekipāžas finišs.
Pl. 14:00  Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.
Pl. 15:00  Uzvarētāju apbalvošana

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2009. gada nolikumu.
1.3. Paralēli Sacensību posmam notiek tūrisma sacensības “Eagle Tūrisma kauss 2009”  – skatīt pielikumu Nr.1.

2. ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko biedrība „Mazozoli 4×4”
Pasākuma direktors – Edvīns Bauers.
Pasākuma komisāri – Gabriels Žīgurs, Audrius Sutkus.
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vidušs

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai Lietuvas trofi – reidu sportista licence (visas sezonas vai vienreizējā). Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2 Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
– “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;
– “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;
– “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;
– “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar „Open” kategorijas automašīnu 
– ATV (kvadricikliem) atsevišķā ieskaites grupā. Dalībnieki apvienojas komandā pa divi.
 3.3 Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
GPS, Klēpjdators (ieteicams).
Katram ekipāžas dalībniekam oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.
3.4. Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:
• Norakstot no ziņojumu dēļa,
• Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

4. KUSTĪBA.
 
4.1  Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 14 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1 Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2009. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1 Dalības maksa TR1, TR2, TR3 un „Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 17. jūlijam – Ls 80 no auto, pēc 17.jūlija – Ls 85, pasākuma dienā – Ls 90.
6.2 ATV (kvadracikliem) piesakoties līdz 17. jūlijam, – Ls 25 no vienas vienības, pēc 17. jūlija – Ls 35, pasākuma dienā – Ls 45.
6.3 Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “EAGLE TROPHY 2009” organizatoram uz kontu LV10HABA000140J057651, Swedbanka kods HABALV22, Biedrība „Mazozoli 4×4” reģ. Nr.50008053811, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.
6.4. Reģistrējoties sestdien, 25.jūlijā no pl. 7:00 līdz pl. 8:00 (t.i. reģistrācijas kavējuma gadījumā), papildus jāmaksā Ls 10.
6.5. Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un kvadriciklistiem uz e-pastu  mazozoli4x4@inbox.lv  . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.
6.6. Par samaksu ar pārskaitījumu, lūdzu, zvaniet pa tel.29235522.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība saskaņā ar LTČ 2009. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 60 LVL.

8. CITA  INFORMĀCIJA.

Organizators nodrošina bāzes vietā tehnisko un sporta a/m stāvvietas, naktsmājas Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcā (cena no 3 līdz 5,50 LVL, vienai personai) un regulāru ēdināšanu, (vienas ēdināšanas reizes cena 3 LVL). Pieteikumā uzrādīto ēdienreižu skaits reģistrējoties būs jāapmaksā obligāti. Naktsmājas var rezervēt pa tālr. 64871253.
Nakšņot un paēst iespējams arī viesnīcā „Ērgļi” t. 64871604 (www.erglihotel.lv).
Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā. 
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.mazozoli.lv .
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29424541 ( Edvīns)

Sacensību direktors:         /Edvīns Bauers/

2009. gada. 22. jūnijā.

 

Pielikums Nr.1
LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA 5. POSMA SACENSĪBU “Eagle Trophy 2009”
                                                               ‘
NOLIKUMS
1.PROGRAMMA.
1.1 ‘’EAGLE TROPHY 2009 TŪRISMA KAUSS’’ (turpmāk Sacensības) notiek 2009. gada 25. jūlijā Madonas rajona Ērgļu novada teritorijā. Reģistrācijas un bāzes vieta – Ērgļu arodvidusskola, Lauksaimniecības iela 14, Ērgļi, N 56 54,327’ E 025 38,677’.

25. jūlijs.
Pl. 08:00 -10:00  Dalībnieku reģistrācija.
Pl. 08:00 -10:00  Tehniskā komisija.
Pl. 08:00 – 10:00  Brokastis
Pl. 10:20   Dalībnieku sapulce.
Pl. 10:45  Starts.
Pl. 19:00  Finišs Bāzē.
Pl. 19:00 – 20:30 Vakariņas.
Pl. 21:00 Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.
Pl. 22:00 Uzvarētāju apbalvošana.

1.2. Sacensības notiek saskaņā ar EAGLE TROPHY 2009. g. nolikumu, Latvijas 2009. gada Trofi-reidu Tūrisma kausa nolikumu.
2.ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko biedrība „Mazozoli 4×4”
Pasākuma direktors – Edvīns Bauers.
Sacensību sekretārs – Krišjānis Vidušs
Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba
Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. „Tūrisma” ieskaites dalībnieki apvienojas komandā pa divām apvidus automašīnām (vinču izmantošana nav atļauta).
3.3. „Grand tūrisms” ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).
3.4. ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.
3.4. Ekipējums
Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (9 stundām).
Silts apģērbs.
Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli. GPS (ieteicams).
Lukturītis ,velkamās troses vai striķi, kompass un Ērgļu reģiona kartes.
Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar „piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
4.KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 8 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar abiem transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida doto uzdevumu izpildīšanu.
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
5.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar EAGLE TROPHY 2009.g. Tūrisma nolikumu, Latvijas Trofi – reidu Tūrisma kausa 2009. gada nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1 Dalības maksa TU un GTU automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 17. jūlijam – Ls 45 no auto, pēc 17.jūlija – Ls 55, pasākuma dienā – Ls 60.
6.2 Dalības maksa ATV un MOTO, piesakoties līdz 17. jūnijam, – Ls 15 no vienas vienības, pēc 17. jūnija – Ls 25, pasākuma dienā – Ls 30.
6.3. Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “EAGLE TROPHY 2009” organizatoram uz kontu LV10HABA000140J057651, A/S Swedbank, kods HABALV22, Biedrība „Mazozoli 4×4” reģ. Nr.50008053811, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā. Pieteikties pasākumam var nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu mazozoli4x4@inbox.lv . Reģistrācijas neskaidrības gadījumos zvanīt pa tālr. +371 29525730.

7. CITA INFORMĀCIJA.
Organizators nodrošina bāzes vietā tehnisko a/m stāvvietas, naktsmājas Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcā (cena no 3 līdz 5,50 LVL, vienai personai) un regulāru ēdināšanu, (vienas ēdināšanas reizes cena 3 LVL). Pieteikumā uzrādīto ēdienreižu skaits reģistrējoties būs jāapmaksā obligāti. Naktsmājas var rezervēt piesakoties 64871253.
Nakšņot un paēst iespējams arī viesnīcā „Ērgļi” t. 64871604 (www.erglihotel.lv).
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.mazozoli.lv .
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29424541 ( Edvīns).

Sacensību direktors:         /Edvīns Bauers/

2009. gada. 22. jūnijs.

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru