Zemāk ir norādītas tehniskās prasības trofi-reidu transporta līdzekļiem TR1, TR2, TR3, "OPEN" un ATV ieskaites grupās. 

Drošības karkass trofi – reidu automašīnām.

Tehnisko noteikumu Pielikums Nr. 1

Šajā zīmējumā ir norādīts pats vienkāršākais drošības rāmis automašīnām ar cieto jumtu

Drošības Karkass

 Izmantojamo cauruļu specifikācija: Materiāls – Auksti vilkts bezšuvju neleģēts oglekļa tērauds, kas satur ne vairāk par 0,22% oglekļa, minimālā tecēšanas robeža 350 N/mm2, izmēri – 45(1,75”)x2,5 vai 50(2,0”)x2,0. Šie skaitļi norāda atļauto minimumu. Diagonāli NP atļauts aizvietot ar diagonāli SM vai NR
Galvenais stiprības stienis;
Konstrukcija, ko veido gandrīz vertikāls rāmis vai loks un kas atrodas šķērsām transportlīdzeklim tūlīt aiz priekšējiem sēdekļiem.
Katrai stiprības stieņa montāžas pēdai jāietver vismaz 3 mm bieza pastiprinājuma plāksne, kas nedrīkst būt plānāka nekā tā caurule, kam tā ir piemetināta.
Katra montāžas pēda jāpiestiprina ar vismaz trim skrūvēm pie vismaz 3 mm biezas un vismaz 120 cm2 lielas tērauda pastiprinājuma plāksnes, kas piemetināta virsbūves karkasam
Skrūvēm jābūt vismaz ISO standarta 8.8 M8 vai labākām.
Stiprinājuma elementiem jābūt pafiksējošiem vai aprīkotiem ar sprostpaplāksnēm.
Šīs ir minimālās prasības.

Papildus šīm prasībām drīkst izmantot vairāk stiprinājuma elementu, stiprības stieņu elementi drīkst tikt piemetināti pastiprinājuma plāksnēm, stiprības karkass drīkst tikt piemetināts virsbūves karkasam.
Stiprības stieņa montāžas pēda nedrīkst tikt piemetināta tieši pie virsbūves karkasa bez pastiprinājuma plāksnes.
Drošības rāmjiem jābūt stiprinātiem tieši pie tērauda virsbūves karkasa vai pie galvenās šasijas, t.i. pie konstrukcijas, uz ko tiek pārvadīta balstiekārtas slodze (nepieciešamības gadījumā ar papildus pastiprinājumu šasijas un stiprības stieņa pēdas savienojuma vietā).

Drošības karkass
Tāds, lūk, ir FIA piedāvātais drošības karkass automašīnām, kurās brauc vairāk par diviem cilvēkiem.
Pikapa tipa transportlīdzekļos, kuru ekipāžas kabīne nav pietiekami liela obligātā pamata drošības rāmja uzstāšanai, jābūt iespējai montēt stiprības stieni(-ņus) kā norādīts attēlos 283-1 līdz 283-4.skat (http://www.fia.com/resources/documents/1160787692__AppJ_2004_board_P27.pdf) āda iespēja attiecināma tikai uz pikapa tipa transportlīdzekļiem, cita tipa virsbūvju gadījumā tas nav atļauts. Latviešu valodā šos FIA noteikumus var izlasīt www.laf.lv. Ja automašīnai tiks uzstādīts drošības karkass saskaņā ar FIA prasībām – sarežģījumi nebūs. Tātad – tie, kuri apņemas uzbūvēt Jums drošības karkasu, lai iepazīstas ar šiem vispārējiem drošības noteikumiem!

LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS TROFI-REIDU KOMISIJAS

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām TR1 grupā sagatavotiem automobiļiem
2009-2012 gadam.

Gadījumā, ja automobilis neatbilst TR1 grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās TR1 grupā.

1. Definīcija
Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību automobiļi ar riteņu formulu 4×4, sērijveidā ražoti ne mazāk kā 1000 identiskos eksemplāros.
Tehniskā komisija drīkst salīdzināt automobiļa detaļas ar sērijveidā ražotajām.
Visiem TR 1 kategorijas automobiļiem jābūt CSDD uzskaitē un ar oficiālu atļauju piedalīties ceļu satiksmē (jābūt noteiktā termiņā veiktai valsts tehniskajai apskatei, transporta īpašniekam apdrošinātai civiltiesiskai atbildībai), kas ir spēkā uz visu sacensību laiku.

2. Pastiprināšana.
Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.
Automobiļa ārējais izskats ir jāsaglabā.

3. Sēdvietu skaits
Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz tik sēdvietām, cik personu ir ekipāžā. Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas dalībniekiem. Ja papildus sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tai jābūt aprīkotai ar (vismaz) četru punktu drošības jostu.

4. Automobiļa konstrukcija
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS.
Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Izņemot tās, jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu.
Automobiļiem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.

5. Automobiļa masa
Automobiļa masai jābūt ne lielākai par 3500 kg.
Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs.
Automobilis tiek svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, ūdens izsmidzināšanas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām. Degvielas tvertnei jābūt pilnai.

6. Riteņu formula
Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
 a) kopējais riteņu skaits ir četri,
 b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs.
Oriģinālais vai tā maiņa reģistrēta CSDD.
Dzesēšanas sistēma: Var tikt uzstādīt papildus ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Ventilatoru ar piespiedu piedziņu (termomufte vai siksnas) drīkst demontēt.
Gaisa ieplūdes sistēma: Gaisa ieplūdes sistēmai jābūt oriģinālai līdz gaisa filtra kastei, aiz gaisa filtra var veikt izmaiņas gaisa ieplūdes aizsardzībai pret ūdens iekļūšanu. Šādiem nolūkiem atļauts pārveidot a/m spārnu un/vai motora pārsega konstrukciju, būtiski neietekmējot to gabarītus un/vai izturību, kā arī nesamazinot redzamību Pilotam. Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.

Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma: Oriģinālā. Drīkst izpūtēju pagarināt izvadīšanai uz augšu, un jānoizolē.

8. Transmisija.
Oriģinālā.

9. Piekare.
Ir aizliegta piekares liftēšana un tās gājienu izmaiņas.
Rekomendēts izmantot piekares gājienu ierobežojošas atsaites.

10. Tilti
Oriģinālie. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana.

11. Riteņi un riepas
Atļauts izmantot riepas ar diametru līdz 820 mm pie 2,0 atm. spiediena. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas. Protektora graizīšana aizliegta.
Riepu protektora platums nedrīkst pārsniegt 320 mm.
Riteņu diskiem jābūt rūpnieciski ražotiem, aizliegta riepu sānu fiksācija.

12. Bremžu sistēma
Oriģinālā, ieskaitot stāvbremzi. Atļauts uzstādīt tās pašas markas automobiļa disku bremzes un bremžu pastiprinātājus. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

13. Virsbūve un rāmis
13.1. Virsbūve oriģinālā. Virsbūves lifts aizliegts.
13.2. Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti.
Virsbūves aizsardzība.
Buferis: oriģināls vai pastiprināts.
Papildus aizsardzība: atļauts uzstādīt papildus aizsardzību transporta līdzekļa virsbūvei, kā arī lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju.
13.4. Ārējais izskats: automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā.
Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas automašīnas priekšā un aizmugurē atbilstoši CSN prasībām. Ārpus automobiļa esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā un pārsniegt automobiļa buferus automobiļa garumā, vai nedrīkst iziet ārpus ārējā drošības karkasa gabarītiem.
13.5. Logi – vējstikls un priekšējie sānu stikli oriģinālie.
13.6. Durvis – oriģinālas.
13.7. Papildus motora pārsega fiksatori – motora pārsegu atļauts aprīkot ar papildus ārējiem fiksatoriem, lai novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.

14. Pasažieru salons
14.1. Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas.
14.2. Sēdekļi – Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem.
14.3. Rezerves ritenis – Rezerves riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti
14.4. Visam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu no automobiļa.

15. Vilkšanas cilpas
Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt izturīgām un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.

16. Elektriskā  sistēma.
Visu elementu izvietojums oriģinālais.
16.1. Akumulatoru izvietojums oriģinālais.
16.2. Apgaismošanas ierīces
Papildus apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Oriģinālās apgaismes ierīces var aizvietot ar citām, kas nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas.
16.3. Galvenais slēdzis
Automobili drīkst aprīkot ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm vienlaicīgi.
16.4. Ģenerators
Atļauts uzstādīt lielākas jaudas ģeneratoru. Atļauts mainīt ģeneratora uzstādīšanas vietu motortelpā, ja tā piedziņai tiek izmantota tam paredzētā piedziņas vārpsta un piedziņas veids.

17. Degvielas sistēma
Oriģinālā, atļauta tās aizsardzība.

18. Domkrats
Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus. Domkratu skaits bez ierobežojumiem.

19. Vinča un papildaprīkojums
Vinča: Automobili drīkst aprīkot ar ne vairāk kā vienu sērijveidā ražotu reģistrētas tirdzniecības markas vinču. Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Laipas (Sand track’i): Laipas malas nedrīkst būt ar asām atskabargām. Laipas drīkst trasnportēt tikai stingri nostiprinātas speciāli tam sagatavotās vietās.
Karabīnes un āķi: Drīkst izmantot karabīnes un āķus, kuriem ir atbilstoša atzīme par tā stingrību tonnās.
Raušanas tauva: Raušanas tauvai jābūt elastīgai un vismaz 32 mm diametrā, vai ar nebojātu ražotāja marķējumu, kurš apliecina izstrādājuma trūkšanas slodzi, kas vismaz divas reizes pārsniedz trasnporta līdzekļa pilnu masu.

20. Drošības karkass
Atļauts uzstādīt iekšējo un/vai ārējo drošības karkasu. Iekšējā drošības karkasa galvenā drošības loka konstrukcija attēlota pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas paņēmieniem un parametriem jāatbilst pielikuma Nr1 prasībām vai jābūt homologētiem.

21. Obligātais aprīkojums
21.1. Ugunsdzēšamais aparāts
Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.
21.2. Medicīniskā aptieciņa
Automobilim jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.
21.3. Demferis – troses slāpētājs, kuru var brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm platumā. Drīkst izmantot plastikāta, brezenta  un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons utml. celulozes izstrādājumi.
Demferis jālieto: Jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.

22. Sakaru līdzekļi
Drošības apsvērumu un savlaicīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ieteicams aprīkot automobili ar vidējo viļņu (27MHz) rācijām. Kā sakaru līdzekļi var tikt arī izmantotas citu diapazonu rācijas, mobilie un satelīttelefoni.

23. Stūres sistēma
Oriģinālā. Atļauta stūres rata nomaiņa uz citu rūpnieciski ražotu. Atļauts uzstādīt tās pašas markas automobiļa stūres pastiprinātāju.

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām TR2 grupā sagatavotiem automobiļiem
2009-2012 gadam.

Gadījumā, ja automobilis neatbilst TR2 grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās TR2 grupā.

1. Definīcija
Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību automobiļi ar riteņu formulu 4×4, sērijveidā ražoti ne mazāk kā 1000 identiskos eksemplāros.
Tehniskā komisija drīkst salīdzināt automobiļa detaļas ar sērijveidā ražotajām.
Visiem TR 2 kategorijas automobiļiem jābūt CSDD uzskaitē un ar oficiālu atļauju piedalīties ceļu satiksmē (jābūt noteiktā termiņā veiktai valsts tehniskajai apskatei, transporta īpašniekam apdrošinātai civiltiesiskai atbildībai).

2. Pastiprināšana.
Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.
Automobiļa ārējais izskats ir jāsaglabā.

3. Sēdvietu skaits
Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz divām sēdvietām. Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas dalībniekiem. Ja aizmugurējā sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tam jābūt aprīkotam ar (vismaz) četru punktu jostām.

4. Automobiļa konstrukcija
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS.
Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Izņemot tās, jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu.
Automobiļiem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.

5. Automobiļa masa
Automobiļa masai jābūt ne mazākai par 800 un ne lielākai par 3500 kg.
Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs.
Automobilis tiek svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, ūdens izsmidzināšanas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām.

6. Riteņu formula
Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
 a) kopējais riteņu skaits ir četri,
 b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs.
Ir atļauti jebkuri benzīna vai dīzeļdzinēji, tai skaitā ar gaisa spiediena paaugstināšanas sistēmām.
Dzesēšanas sistēma: Aizliegts pārvietot radiatoru ārpus motora nodalījuma.
Aizliegts uzstādīt papildus dzesēšanas radiatorus automobiļa salonā. Salona apsildes radiatoram jāpaliek oriģinālajos gabarītos.
Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.
Izpūtējs: Atļauts izmantot tikai izplūdes gāzu izvadīšanas sistēmas, kas nepārsniedz 103dB skaņas līmeni.
Izplūdes sistēmas izmaiņas nedrīkst radīt izmaiņas automobiļa nesošajā virsbūvē.
Maksimālais skaņas līmenis ir 103dB.

8. Transmisija.
Transmisijas tipam jāatbilst automobiļa vai motora markai.
Ātrumkārba: Atļauta ātrumkārbas maiņa. Iekšējā ātrumkārbas uzbūve netiek ierobežota.
Sadales kārba: Atļauta sadales kārbas maiņa. Iekšējā sadales kārbas uzbūve netiek ierobežota.

9. Piekare.
Ir aizliegts izmainīt oriģinālo piekares principu. Ir atļauts vertikāli pārvietot piekares stiprinājuma punktus pie virsbūves, rāmja vai tiltiem, lai varētu pielietot lielāka diametra riteņus. Šim nolūkam izmantotās starplikas ir droši jānostiprina (metinot, vai skrūvējot utt.). Ir atļauta tiltu pārvietošana virs un zem lāgām.
Atsperes: Aizliegts mainīt atsperu tipu.
Amortizatori.: Atļauts uzstādīt ne vairāk kā divus amortizatorus uz katru riteni. Atļauts nomainīt amortizatorus bez ierobežojumiem.

10. Tilti
Atļauts izmantot jebkura tipa tiltus, kas sērijveidā ražoti konkrētajai automobiļu markai. Klirensam, ko mēra no tilta reduktora apakšējā punkta, līdz horizontālai virsmai, uz kuras atrodas automobilis, jābūt robežās no 200 līdz 340 mm. Klirensa mērīšanas laikā automobilim jābūt aprīkotam ar punktam 6.5 atbilstošām riepām, ar kurām tas piedalīsies sacensībās, ar gaisa spiedienu tajās 1,5 atm. Nomainot riepas šis parametrs jāpārbauda atkārtoti. Klirenss tiek mērīts abos tiltos un vērā tiek ņemts maksimālais izmērs.
Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana, to skaits un tips netiek ierobežots.

11. Riteņi un riepas
Riteņu diskiem ierobežojumu nav.
Atļauts izmantot vienīgi pneimatiskas automobiļu riepas ar diametru robežās no 775 līdz  915 mm pie 1,5 atm. spiediena. Katram automobilim pieļaujamais riepu diametrs ir jāsaskaņo ar 10. punktam atbilstošiem klirensa ierobežojumiem. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas.
Atļauts izmantot dubļu riepas (mud terrain) un riepas ar paaugstinātas pārgājamības protektoru, kam atlikušais augstums ir vismaz 5mm.
Riepu protektora platums bez ierobežojumiem, bet riepām visā to platumā jābūt pārsegtām ar spārniem vai arku paplašinājumiem.
Riepu diametrs mērāms pie 1,5 atm. spiediena pa taisnu līniju, kas iet caur riepas centru, bet nav vertikāla attiecībā pret zemi (mērot netiek ņemts vērā riepas dabīgā saspiešanās). Mērītas tiek visas riepas, ieskaitot rezerves un maiņas riteņus, kas tiek izmantotas sacensībās.
Riteņu stiprināšana ar bultskrūvēm var tikt mainīta pret stiprināšanu ar uzgriežņiem, pie nosacījuma, ka saglabājas stiprinājumu skaits un vītņu diametrs.
Aizliegta pretslīdēšanas ķēžu un apvalku lietošana.

12. Bremžu sistēma
Atļauta bremžu sistēmu lietošana saskaņā ar valsts tehniskās apskates prasībām. Atļauta divkontūru bremžu sistēma, bremžu maģistrāļu pārvietošana un papildus aizsardzība. Visiem darba riteņiem jābūt aprīkotiem ar bremzēm. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

13. Virsbūve un rāmis
13.1. Atļauta jebkuru kronšteinu uzstādīšana un pastiprināšana. Atļauts palielināt attālumu no virsbūves līdz rāmim ne vairāk kā 76 mm.
13.2. Jumts – Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti. Sērijveidā ražotiem automobiļiem ar viegli noņemamām virsbūves daļām (plastmasas vai mīksto materiālu jumti) atļauta to noņemšana vai formas maiņa, ja tiek ievērots visas šī punkta prasības.
13.3. Virsbūves aizsardzība – atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem virsbūves, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju. Buferis un papildus aizsardzība – bez ierobežojumiem.
13.4. Ārējais izskats – virsbūves saīsināšana ir aizliegta. Atļauts nogriezt līdz loga ailes apakšējai daļai virsbūves augšējo daļu aiz ekipāžas sēdvietām. Atļauts paplašināt riteņu arkas. Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā. Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas atbilstoši CSN prasībām. Ārpus automobiļa esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā va pārsniegt automobiļa buferus automobiļa garumā, vai nedrīkst iziet ārpus ārējā drošības karkasa gabarītiem.
13.5. Logi – obligāti jābūt priekšējam vējstiklam.
13.6. Durvis – aizliegts izmainīt oriģinālās priekšējās sānu durvis. Gadījumā, ja to nav, vai tām nav cieta konstrukcija, obligāti ir jāuzstāda metāla konstrukcijas durvis, atveramas un aprīkotas ar  mehānismiem, kas novērš to patvaļīgu atvēršanos. Šajā gadījumā atļauts uzstādīt fiksētus durvju aiļu sašaurinātājus. Durvju cietajai daļai vai ailes sašaurinājuma augšdaļai jābūt vismaz 30 cm virs vadītāja sēdekļa horizontālās daļas. Gadījumā, ja tiek mainīta sliekšņa konstrukcija, atļauts apgriezt durvju apakšējo malu līdz izmainītajam sliekšņa līmenim.
13.7. Papildus motora pārsega fiksatori – motora pārsegam jābūt aprīkotam ar papildus ārējiem fiksatoriem, lai novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.
13.8. Sliekšņi
Atļauts apgriezt virsbūves sliekšņus. Sliekšņu pastiprināšana atļauta bez ierobežojumiem.

14. Pasažieru salons
14.1. Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas.
14.2. Sēdekļi – Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem.
14.3. Rezerves ritenis – Rezerves riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti.
14.4. Pasažieru telpa
Visas vadības sviras var tikt pārveidotas, lai tās padarītu ērtākas vai vieglāk lietojamas – piemēram pagarināta rokas bremzes svira, papildus uzlikas uz bremžu pedāļa utt.
Visam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu no automobiļa.

15. Vilkšanas cilpas
Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt izturīgām un noslēgtām ar cilpas diametru vismaz 30 mm un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.

16. Elektriskā sistēma
Izmainot elektrisko sistēmu visiem kontaktiem jābūt izolētiem.
16.1. Akumulatori – Akumulatoru tips, ietilpība un pieslēgšanas kabeļi bez ierobežojumiem. Atļauts uzstādīt ne vairāk kā divus akumulatorus, tos droši nostiprinot. Akumulatoriem jābūt hermētiski atdalītiem no automobiļa salona un to ventilācijas sistēmai jānodrošina tvaiku izvadīšana ārpus automobiļa.
16.2. Apgaismošanas ierīces – Papildus apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Oriģinālās apgaismes ierīces var aizvietot ar citām, kas nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas.
16.3. Galvenais slēdzis – Automobilim jābūt aprīkotam ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm vienlaicīgi – akumulatora, startera, ģeneratora, apgaismes, signalizācijas, aizdedzes utt. Tam jādarbojas bez dzirksteļošanas un jābūt sasniedzamam gan no vadītāja, gan stūrmaņa vietas. Visu elektrisko ķēžu izslēgšanai jānoved pie dzinēja apturēšanas neatkarīgi no izmantojamās degvielas tipa (benzīna vai dīzeļdegvielas).
16.4. Ģenerators
Atļauts uzstādīt lielākas jaudas ģeneratoru. Atļauts mainīt ģeneratora uzstādīšanas vietu motortelpā, ja tā piedziņai tiek izmantota tam paredzētā piedziņas vārpsta un piedziņas veids.

17. Degvielas sistēma
17.1. Degvielas tvertne – Atļauts mainīt, pārveidot un pārvietot oriģinālo degvielas tvertni. Degvielas tvertne jāatdala no pasažieru salona ar ugunsdrošu starpsienu. Aizliegta degvielas tvertnes ventilācija pasažieru salonā. Degvielas uzpildes atveres un to vāki nedrīkst atrasties ārpus virsbūves gabarītiem. Vākiem drīkst izmantot jebkuru fiksēšanas sistēmu, kas novērš to nejaušu atvēršanās iespēju.
17.2. Degvielas vadi – Atļauts mainīt pārvietot un papildus aizsargāt degvielas vadus, ar nosacījumu, ka pasažieru salonā tie ir viengabala metāla. Pasažieru salonā aizliegti jebkādi degvielas vadu savienojumi izņemot pārus no metāla uz metālu un no metāla uz homologētiem degvielas vadiem.

18. Domkrats
Domkrats un celšanas vietas bez ierobežojumiem. Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus

19. Vinča un papildu aprīkojums
Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu (ne rokas) vinču, kuras jauda vismaz 1,4 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts izmantot jebkāda tipa (elektriskās, mehāniskās, hidrauliskās) vinčas, ar nosacījumu, ka tās ir sērijveidā ražotas.
Aizliegts uzstādīt vairāk kā divas vinčas.
Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem, kas tiek izmantoti lai lietotu vinču, jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.

20. Drošības karkass
Atļauts gan iekšējais, gan ārējais drošības karkass. Automobilim jābūt aprīkotam vismaz ar galveno drošības loku, kura konstrukcija attēlota pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas paņēmieniem un parametriem jāatbilst pielikuma Nr1 prasībām vai jābūt homologētiem.
Automobiļiem ar oriģinālo metāla jumtu jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām vismaz ar 4 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Automobiļiem bez oriģināla metāla jumta jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām un priekšējam lokam vismaz ar 6 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Rekomendēts izmantot FIA sertificētus karkasus.

21. Obligātais aprīkojums
21.1. Ugunsdzēšamais aparāts
Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.
21.2. Medicīniskā aptieciņa – Automobilim jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.                                                        21.3. Demferis – troses slāpētājs, kuru var brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm platumā. Drīkst izmantot plastikāta, brezenta  un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons utml. celulozes izstrādājumi.
Demferis jālieto: jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.
 
22. Sakaru līdzekļi
Drošības apsvērumu un savlaicīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ieteicams aprīkot automobili ar vidējo viļņu (27MHz) rācijām. Kā sakaru līdzekļi var tikt arī izmantotas citu diapazonu rācijas, mobilie un satelīttelefoni.

 

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām TR3 grupā sagatavotiem automobiļiem
2009-2012 gadam.

Gadījumā, ja automobilis neatbilst TR3 grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās TR3 grupā.

1. Definīcija
Brīvas konstrukcijas un oriģinālie bezceļa sacensību automobiļi ar riteņu formulu 4×4, kas atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem. Minimālais izgatavoto automobiļu skaits netiek ierobežots. Visiem TR 3 kategorijas automobiļiem jābūt CSDD uzskaitē un ar oficiālu atļauju piedalīties ceļu satiksmē (jābūt noteiktā termiņā veiktai valsts tehniskajai apskatei, transporta īpašniekam apdrošinātai civiltiesiskai atbildībai).

2. Pastiprināšana.
Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.

3. Sēdvietu skaits
Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz divām sēdvietām. Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas dalībniekiem. Ja aizmugurējā sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tam jābūt aprīkotam ar (vismaz) četru punktu jostām.

4. Automobiļa konstrukcija
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS.
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas aizliegtās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir ATĻAUTAS.
Automobiļiem un to agregātiem jāatbilst drošības prasībām.

5. Automobiļa masa
Automobiļa pilnai masai jābūt robežās no 1200 kg līdz 3500 kg.
Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs.
Automobilis tiek svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, ūdens izsmidzināšanas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām.

6. Riteņu formula
Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
 a) kopējais riteņu skaits ir četri,
 b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs.
Ir atļauti jebkuri dzinēji.
Dzesēšanas radiatori jāatdala no automobiļa salona ar šķidrumu necaurlaidīgām starpsienām vai jāatrodas ārpus salona.
Atļauts izmantot tikai izplūdes gāzu izvadīšanas sistēmas, kas nepārsniedz 103 dB skaņas līmeni.
Izplūdes sistēmas izmaiņas nedrīkst radīt izmaiņas automobiļa nesošajā virsbūvē.
Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.

8. Transmisija.
Transmisija bez ierobežojumiem. Aizliegts izvietot pasažieru salonā jebkādas rotējošas transmisijas daļas.

9. Piekare.
Atļauta jebkura tipa piekare. Aizliegts izvietot pasažieru salonā jebkādas kustīgas piekares daļas.
Atsperes – Spirālisko, lokšņu atsperu, torsionu un amortizatoru lietošana un to skaits bez ierobežojumiem. Piekares lifts atļauts. Piekares stiprinājumu vietas pie virsbūves vai rāmja vertikālās pārnešanas starplikas droši jānostiprina metinot vai skrūvējot.

10. Tilti
Atļauts izmantot tiltus, kas izgatavoti no sērijveidā ražotām detaļām.
Klirensam,  ko mēra no tilta reduktora apakšējā punkta, līdz horizontālai virsmai, uz kuras atrodas automobilis, jābūt robežās no 200 līdz 500 mm. Klirensa mērīšanas laikā automobilim jābūt aprīkotam ar punktam 6.5 atbilstošām riepām, ar kurām tas piedalīsies sacensībās, ar gaisa spiedienu tajās 1,5 atm. Nomainot riepas šis parametrs jāpārbauda atkārtoti. Klirenss tiek mērīts abos tiltos un vērā tiek ņemts maksimālais izmērs.
Automobiļiem ar priekšējo neatkarīgo piekari klirenss tiek mērīts pakaļējā tiltā.
Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana, to skaits un tips netiek ierobežots.
Atļauts izdarīt jebkādas izmaiņas un pārbūves tiltu un to detaļu konstrukcijā.
Riteņu bāze – Bez ierobežojumiem.

11. Riteņi un riepas
Atļauts izmantot pneimatiskas  riepas, tai skaitā lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas ar diametru robežās no 815 līdz 1043 mm pie 1,5 atm. spiediena. Katram automobilim pieļaujamais riepu diametrs ir jāsaskaņo ar 10. punktam atbilstošiem klirensa ierobežojumiem.
Riepu protektora platums bez ierobežojumiem.
Riepu diametrs mērāms pie 1,5 atm. spiediena pa taisnu līniju, kas iet caur riepas centru, bet nav vertikāla attiecībā pret zemi (mērot netiek ņemts vērā riepas dabīgā saspiešanās). Mērītas tiek visas riepas, ieskaitot rezerves un maiņas riteņus, kas tiek izmantotas sacensībās.
Aizliegta pretslīdēšanas ķēžu un apvalku lietošana.

12. Bremžu sistēma.
Atļauta bremžu sistēmu lietošana saskaņā ar valsts tehniskās apskates prasībām. Atļauta divkontūru bremžu sistēma, bremžu maģistrāļu pārvietošana un papildus aizsardzība. Visiem darba riteņiem jābūt aprīkotiem ar bremzēm. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

13. Virsbūve un rāmis
13.1. Atļautas oriģinālās virsbūves un rāmja jebkādas izmaiņas, tai skaitā jebkura elementa demontāža vai formas maiņa. Atļauta virsbūves sastāvdaļu maiņa ar analogiem vieglāka materiāla elementiem ievērojot drošības noteikumus. Atļauta rāmja un tā sastāvdaļu pastiprināšana. Aizliegti lokāmie rāmji.
13.2. Jumts – Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti.
13.3. Virsbūves aizsardzība – Atļauts uzstādīt jebkādu papildus aizsardzību zem virsbūves. Buferis un papildus aizsardzība – bez ierobežojumiem
13.4. Ārējais izskats – bez ierobežojumiem.
Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā. Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas atbilstoši CSN prasībām. Ārpus automobiļa esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā va pārsniegt automobiļa buferus automobiļa garumā, vai nedrīkst iziet ārpus ārējā drošības karkasa gabarītiem.
13.5. Logi – obligāti jābūt priekšējam vējstiklam.
13.6. Durvis – priekšējām durvīm ir jābūt no metāla konstrukcijas, atveramām un aprīkotām ar  mehānismiem, kas novērš to patvaļīgu atvēršanos. Atļauts uzstādīt fiksētus durvju aiļu  sašaurinātājus. Durvju cietajai daļai vai ailes sašaurinājuma augšdaļai jābūt vismaz 30 cm virs vadītāja sēdekļa  horizontālās daļas.
13.7. Papildus motora pārsega fiksatori – motora pārsegam jābūt aprīkotam ar papildus ārējiem fiksatoriem, lai novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.

14. Pasažieru salons
14.1. Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas.
14.2. Sēdekļi – Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem.
14.3. Rezerves ritenis – Rezerves riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti.
14.4. Visam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu no automobiļa.

15. Vilkšanas cilpas
Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt izturīgām un noslēgtām ar cilpas diametru vismaz 30 mm un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.

16. Elektriskā sistēma
Elektriskajā sistēmā visiem kontaktiem jābūt izolētiem.
16.1. Akumulatori – Akumulatoru tips, ietilpība un pieslēgšanas kabeļi bez ierobežojumiem. Akumulatoru izvietojums bez ierobežojumiem. Atļauts uzstādīt ne vairāk kā trīs akumulatorus, tos droši nostiprinot. Ja akumulatori atrodas automobiļa salonā tiem jābūt hermētiski atdalītiem no tā un ventilācijas sistēmai jānodrošina tvaiku izvadīšana ārpus automobiļa.
16.2. Apgaismošanas ierīces
Papildus apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Oriģinālās apgaismes ierīces var aizvietot ar citām, kas nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas.
16.3. Galvenais slēdzis
Automobilim jābūt aprīkotam ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm vienlaicīgi – akumulatora, startera, ģeneratora, apgaismes, signalizācijas, aizdedzes utt. Tam jādarbojas bez dzirksteļošanas un jābūt sasniedzamam gan no vadītāja, gan stūrmaņa vietas. Visu elektrisko ķēžu izslēgšanai jānoved pie dzinēja apturēšanas neatkarīgi no izmantojamās degvielas tipa (benzīna vai dīzeļdegvielas).

17. Degvielas sistēma
17.1. Degvielas tvertne jāatdala no pasažieru salona ar ugunsdrošu starpsienu. Aizliegta degvielas tvertnes ventilācija pasažieru salonā. Degvielas uzpildes atveres un to vāki nedrīkst atrasties ārpus virsbūves gabarītiem. Vākiem drīkst izmantot  jebkuru fiksēšanas sistēmu, kas novērš to nejaušu atvēršanās iespēju.
17.2. Degvielas vadi
Atļauts mainīt pārvietot un papildus aizsargāt degvielas vadus, ar nosacījumu, ka pasažieru salonā tie ir viengabala metāla. Pasažieru salonā aizliegti jebkādi degvielas vadu savienojumi izņemot pārus no metāla uz metālu un no metāla uz homologētiem degvielas vadiem.

18. Domkrats
Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus. Domkratu skaits bez ierobežojumiem.

19. Vinča un papildu aprīkojums
Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu (ne rokas) vinču, kuras jauda vismaz 1,4 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts izmantot jebkāda tipa vinčas.
Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem, kas tiek izmantoti lai lietotu vinču, jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.

20. Drošības karkass
Atļauts gan iekšējais, gan ārējais drošības karkass. Automobilim jābūt aprīkotam vismaz ar galveno drošības loku, kura konstrukcija attēlota pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas paņēmieniem un parametriem jāatbilst pielikuma Nr1 prasībām vai jābūt homologētiem.
Automobiļiem ar oriģinālo metāla jumtu jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām vismaz ar 4 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Automobiļiem bez oriģināla metāla jumta jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām un priekšējam lokam vismaz ar 6 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Rekomendēts izmantot FIA sertificētus karkasus. Drošības karkass var būt virsbūves daļa.

21. Obligātais aprīkojums
21.1. Ugunsdzēšamais aparāts
Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (freons-12, brometils, ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.
21.2. Medicīniskā aptieciņa
Automobilim jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.
21.3. Demferis – troses slāpētājs, kuru var  brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm platumā. Drīgst izmantot plastikāta, brezenta  un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons utml. celulozes izstrādājumi.
Demferis jālieto : Jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.

22. Sakaru līdzekļi
Drošības apsvērumu un savlaicīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ieteicamas aprīkot automobili ar vidējo viļņu (27MHz) rācijām. Kā sakaru līdzekļi var tikt arī izmantotas citu diapazonu rācijas, mobilie un satelīttelefoni.

 

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām „OPEN” grupā sagatavotiem automobiļiem
2009-2012 gadam
.

Gadījumā, ja automobilis neatbilst OPEN grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās OPEN grupā.

1. Definīcija
Speciāli sagatavoti, sērijveidā ražoti vieglie automobiļi ar riteņu formulu 4×4, kuri ir CSDD uzskaitē . Visiem OPEN kategorijas automobiļiem jābūt CSDD uzskaitē un ar oficiālu atļauju piedalīties ceļu satiksmē (jābūt noteiktā termiņā veiktai valsts tehniskajai apskatei, transporta īpašniekam apdrošinātai civiltiesiskai atbildībai).

2. Pastiprināšana.
Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.

3. Sēdvietu skaits
Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz divām sēdvietām. Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas dalībniekiem.  Ja aizmugurējā sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tam jābūt aprīkotam ar (vismaz) četru punktu jostām.

4. Automobiļa konstrukcija
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskaitītas ir AIZLIEGTAS.
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas aizliegtās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskaitītas ir ATĻAUTAS.

5. Automobiļa masa
Automobiļa pilnai masai jābūt robežās no 800 kg līdz 3000 kg.
Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs.
Automobilis tiek svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, un ūdens izsmidzināšanas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām.

6.  Riteņu formula
Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
 a) kopējais riteņu skaits ir četri,
 b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs.
Atļauti tikai iekšdedzes dzinēji.
Atļauts pārvietot dzesēšanas radiatorus. Šādā gadījumā tie jāatdala no automobiļa salona ar šķidrumu necaurlaidīgām starpsienām vai tiem jāatrodas ārpus salona.
Atļauts izmantot tikai izplūdes gāzu izvadīšanas sistēmas, kas nodrošina skaņas līmeni, kas nepārsniedz 103dB.
Izplūdes sistēmas izmaiņas nedrīkst radīt izmaiņas automobiļa nesošajā virsbūvē.
Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.

8. Transmisija.
Transmisiju atļauts pārbūvēt izmantojot jebkura rūpnieciski ražota sērijveida vieglā automobiļa, kura pilna masa nepārsniedz 3000 kg, mezglus.
Ātrumkārba: Atļauta ātrumkārbas maiņa. Iekšējā ātrumkārbas uzbūve netiek ierobežota.
Sadales kārba: Atļauta sadales kārbas maiņa. Iekšējā sadales kārbas uzbūve netiek ierobežota.

9. Piekare.
Atļauta jebkura tipa piekare. Aizliegts izvietot pasažieru salonā jebkādas kustīgas piekares daļas.
Atsperes: Spirālisko, lokšņu atsperu, torsionu un amortizatoru lietošana un to skaits bez ierobežojumiem.
Atļauts piekares un virsbūves lifts. Piekares vertikālās pārnešanas starpliku stiprinājumu vietas pie virsbūves vai rāmja droši jānostiprina metinot vai skrūvējot.

10. Tilti
Pārbūvei atļauts izmantot jebkurus rūpnieciski ražotus sērijveida vieglā automobiļa, kura pilna masa nepārsniedz 3000 kg, tiltus.
Klirensam, ko mēra no tilta reduktora apakšējā punkta, līdz horizontālai virsmai, uz kuras atrodas automobilis, jābūt robežās no 200 līdz 330 mm. Klirensa mērīšanas laikā automobilim jābūt aprīkotam ar punktam 11 atbilstošām riepām, ar kurām tas piedalīsies sacensībās, ar gaisa spiedienu tajās 1,5 atm. Nomainot riepas šis parametrs jāpārbauda atkārtoti.
Klirenss tiek mērīts abos tiltos un vērā tiek ņemts maksimālais izmērs.
Automobiļiem ar priekšējo neatkarīgo piekari klirenss tiek mērīts pakaļējā tiltā.
Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana, to skaits un tips netiek ierobežots.

11. Riteņi un riepas
Atļauti sērijveidā rūpnieciski ražoti vieglo a/m diski.
Atļauts izmantot vienīgi pneimatiskas vieglo a/m riepas ar diametru līdz 840 mm pie 1,5 atm. spiediena. Katram automobilim pieļaujamais riepu diametrs ir jāsaskaņo ar punktam 10 atbilstošiem klirensa ierobežojumiem. Aizliegts izmantot riepas ar izgrieztu protektoru. Aizliegta riepu sānu fiksācija un pret slīdes ķēžu lietošana. Atļauts izmantot dubļu riepas (mud terrain) un riepas ar paaugstinātas pārgājamības protektoru, kam atlikušais augstums ir vismaz 5mm.
Riepu protektora platums bez ierobežojumiem, bet riepām visā to platumā jābūt pārsegtām ar spārniem vai arku paplašinājumiem.
Riepu diametrs mērāms pie 1,5 atm. spiediena pa taisnu līniju, kas iet caur riepas centru, bet nav vertikāla attiecībā pret zemi (mērot netiek ņemts vērā riepas dabīgā saspiešanās).
Tiek mērīts riepas faktiskais diametrs milimetros. Mērītas tiek visas riepas, ieskaitot rezerves un maiņas riteņus, kas tiek izmantotas sacensībās.
Riteņu stiprināšana ar bultskrūvēm var tikt mainīta pret stiprināšanu ar uzgriežņiem, pie nosacījuma, ka saglabājas stiprinājumu skaits un vītņu diametrs.

12. Bremžu sistēma.
Atļauta bremžu sistēmu lietošana saskaņā ar valsts tehniskās apskates prasībām. Atļauta divkontūru bremžu sistēma, bremžu maģistrāļu pārvietošana un papildus aizsardzība. Visiem darba riteņiem jābūt aprīkotiem ar bremzēm. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

13. Virsbūve un rāmis.
13.1. Atļauts saīsināt virsbūves pārkares līdz piekares stiprinājumu vietām.  Atļauta virsbūves elementu demontāža, kuri atrodas aiz ekipāžas salona. Atļauta virsbūves sastāvdaļu maiņa ar vizuāli identiskiem vieglāka materiāla elementiem ievērojot to drošību . Rāmim, vai virsbūvē integrētam rāmim jābūt no sērijveidā rūpnieciski ražota vieglā a/m. Rāmja pārkaru saīsināšana atļauta līdz piekares stiprinājumu vietām. Pastiprināšana atļauta.
13.2. Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti.
13.3. Virsbūves aizsardzība: Atļauts uzstādīt jebkādu papildus aizsardzību zem virsbūves. Buferis un papildus aizsardzība – bez ierobežojumiem.
13.4. Ārējais izskats. Bez ierobežojumiem.  Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā. Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas atbilstoši CSN prasībām. Ārpus automobiļa esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā va pārsniegt automobiļa buferus automobiļa garumā, vai nedrīkst iziet ārpus ārējā drošības karkasa gabarītiem.
13.5. Logi – obligāti jābūt priekšējam vējstiklam.
13.6. Durvis – Aizliegts izmainīt sānu durvis, kuras atrodas pie ekipāžas sēdvietām. Gadījumā, ja to nav, jeb tām nav cieta konstrukcija, obligāti jāuzstāda  durvis, kurām ir jābūt no metāla konstrukcijas vismaz 30 cm virs vadītāja sēdekļa horizontālās daļas, tām jābūt atveramām un aprīkotām ar  mehānismiem, kas novērš to patvaļīgu atvēršanos.
13.7. Papildus motora pārsega fiksatori – motora pārsegam jābūt aprīkotam ar papildus ārējiem fiksatoriem, lai novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.

14. Pasažieru salons.
14.1 Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas.
14.2 Sēdekļi – Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem.
14.3. Rezerves ritenis – Rezerves riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti.
14.4. Visam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu no automobiļa.
15. Vilkšanas cilpas
Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt izturīgām un noslēgtām ar cilpas diametru vismaz 30 mm un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.

16. Elektriskā sistēma
Elektriskajā sistēmā visiem kontaktiem jābūt izolētiem.
16.1.Akumulatori – Akumulatoru tips, ietilpība un pieslēgšanas kabeļi bez ierobežojumiem. Akumulatoru izvietojums bez ierobežojumiem. Atļauts uzstādīt ne vairāk kā divus akumulatorus, tos droši nostiprinot. Ja akumulatori atrodas automobiļa salonā tiem jābūt hermētiski atdalītiem no tā un ventilācijas sistēmai jānodrošina tvaiku izvadīšana ārpus automobiļa.
16.2. Apgaismošanas ierīces – Papildu apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Apgaismošanas ierīcēm jābūt darba kārtībā tehniskās komisijas laikā. Oriģinālās gaismas iekārtas drīkst aizvietot ar citām apgaismes ierīcēm, kuras nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas.
16.3.Galvenais slēdzis – Automobilim jābūt aprīkotam ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm vienlaicīgi – akumulatora, startera, ģeneratora, apgaismes, signalizācijas, aizdedzes utt. Tam jādarbojas bez dzirksteļošanas un jābūt sasniedzamam gan no vadītāja, gan stūrmaņa vietas. Visu elektrisko ķēžu izslēgšanai jānoved pie dzinēja apturēšanas neatkarīgi no izmantojamās degvielas tipa (benzīna vai dīzeļdegvielas).

17. Degvielas sistēma
Atļauta standarta degvielas tvertņu lietošana  un to maiņa.
17.1.Degvielas tvertne
Degvielas tvertne jāatdala no pasažieru salona ar ugunsdrošu starpsienu. Aizliegta degvielas tvertnes ventilācija pasažieru salonā. Degvielas uzpildes atveres un to vāki nedrīkst atrasties ārpus virsbūves gabarītiem. Vākiem drīkst izmantot  jebkuru fiksēšanas sistēmu, kas novērš to nejaušu atvēršanās iespēju.
17.2.Degvielas vadi
Atļauts mainīt pārvietot un papildus aizsargāt degvielas vadus, ar nosacījumu, ka pasažieru salonā tie ir viengabala metāla. Pasažieru salonā aizliegti jebkādi degvielas vadu savienojumi izņemot pārus no metāla uz metālu un no metāla uz homoloģētiem degvielas vadiem.

18. Domkrats
Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus. Domkratu skaits bez ierobežojumiem.

19. Vinča un tās papildu aprīkojums
Automobilim jābūt aprīkotam ar vienu, bet ne vairāk, elektrisku, mehānisku vai hidraulisku rūpnieciski ražotu sērijveida vinču, kuras jauda vismaz 1,4 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē. Lai novērstu koku bojāšanu, vinčojoties pret tiem obligāti jālieto plakanu, vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas darbības laikā obligāti jālieto pārtrūkušās troses atsitiena slāpētājs- demferis.

20. Drošības karkass
Atļauts gan iekšējais, gan ārējais drošības karkass. Ir ieteicams automobili aprīkot ar galveno drošības loku, kura konstrukcija attēlota pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas paņēmieniem un parametriem jāatbilst pielikuma Nr1 prasībām vai jābūt homologētiem.
Automobiļiem ar oriģinālo metāla jumtu jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām vismaz ar 4 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Automobiļiem bez oriģināla metāla jumta jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām un priekšējam lokam vismaz ar 6 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Rekomendēts izmantot FIA sertificētus karkasus. Drošības karkass var būt virsbūves daļa.

21.Obligātais aprīkojums.
21.1Ugunsdzēšamais aparāts
Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (freons-12, brometils, ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.
21.2. Medicīniskā aptieciņa
Automobilim obligāti jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.
21.3. Avārijas apstāšanās trijstūris.
21.4. Demferis – troses slāpētājs, kuru var brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm platumā. Drīkst izmantot plastikāta, brezenta un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons utml. celulozes izstrādājumi. Demferis jālieto : Jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.

22. Sakaru līdzekļi
Drošības apsvērumu un savlaicīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ieteicamas aprīkot automobili ar vidējo viļņu (27MHz) rācijām. Kā sakaru līdzekļi var tikt arī izmantotas citu diapazonu rācijas, mobilie un satelīttelefoni.

 

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām ATV grupā kvadricikliem
2009-2012 gadam.

    Gadījumā, ja kvadricikls neatbilst ATV grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā pārgājamību, kā arī braucēja un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās ATV grupā.

1. Definīcija
Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību kvadricikli ar riteņu formulu 4×4, kuri ir ražoti sērijveidā ne mazāk kā 100 identiskos eksemplāros. Tehniskā komisija drīkst salīdzināt kvadricikla detaļas ar sērijveidā ražotajām.

2. Pastiprināšana.
Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.
Kvadricikla ārējais izskats var tikt mainīts, saglabājot virsbūves funkcionalitāti.

3. Sēdvietu skaits
Atļauts izmantot kvadriciklus tikai ar vienu sēdvietu, gadījumā ja tiek izmantots kvadricikls ar divām sēdvietām, tad uz kvadricikla sacensību laikā drīkst atrasties tikai viens braucējs.

4. Kvadricikla konstrukcija
Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS.
Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu.
Kvadricikliem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.

5. Kvadricikla masa
Kvadricikla masai jābūt ne mazākai par 200 kg un ne lielākai par 500 kg.

6 Riteņu formula
Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
    a) kopējais riteņu skaits ir četri,
    b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs.
Oriģinālais.
    Dzesēšanas sistēma.
Var tikt uzstādīt papildus ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Atļauta radiatora izvietojuma maiņa.
    Gaisa ieplūdes sistēma.
Bez ierobežojumiem. Var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šņurkeli.
    Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma.
Atļauts uzstādīt neoriģinālo izplūdes gāzu sistēmu.

8 Transmisija.
Atļauts veikt izmaiņas transmisijas sistēmā, bet tās principam jābūt kā oriģinālam. Variātoram var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šņurkeli. Atļauts uzstādīt pastiprinātas izturības pusasis.

9. Piekare.
Atļauts izmantot pagarinātas atsperes, amartizātorus.  Aizliegts izmantot pagarinātus piekares augšējos un apakšējos plauktus.

10. Reduktori
Oriģinālie. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana.

11. Riteņi un riepas
Atļauts izmantot riepas ar diametru līdz 740 mm (29 collas) pie 0,5 atm. spiediena. Riepu protektora platums nedrīkst pārsniegt 330 mm (13 collas). Atļauts izmantot agresīvā tipa protektorus. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas. Protektora graizīšana aizliegta.
Riteņu diskiem jābūt rūpnieciski ražotiem.

12. Bremžu sistēma
Oriģinālā. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

13. Stūres sistēma, rāmis
Atļauts uzstādīt stūres demferi. Rāmis oriģinālais.

14. Ārējais izskats
    Aizsardzība
Atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem rāmja, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju.
    Dugas un papildus aizsardzība.
Oriģinālais vai pieļaujama dugu nomaiņa.
    Sānu arkām no izturīgas plastmasas ir jānosedz riteņi vismaz par 75 %.
Kāpšļiem jābūt oriģinālajiem.

15. Elektriskā sistēma.
Visu elementu izvietojums var tikt mainīts, kā arī akumulatora izvietojums.

 16.   Apgaismošanas ierīces
Atļauts uzstādīt papildus apgaismošanas ierīces.

17. Degvielas sistēma
Oriģinālā, atļauta tās aizsardzība.

18. Vinča un papildu aprīkojums
Kvadriciklu drīkst aprīkot ar ne vairāk kā divām sērijveidā ražotām reģistrētas tirdzniecības markas vinčām, vinčas vilkt spējai jābūt vismaz divas reizes lielākai par kvadricikla pilnu masu.
Kvadricikla pārvietošanās laikā visam papildus aprīkojumam (trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un blokiem) jābūt droši nostiprinātam.

19. Ugunsdzēšamais aparāts
Kvadriciklam jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 2 kg. ugunsdzēšamo sastāvu (ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.

20. Papildus aprīkojums
21.1. Medicīniskā aptieciņa
Kvadriciklam jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.
21.2. Štrope – Kvadriciklam jābūt aprīkotam ar štropi, ko izmantot vinčošanās brīdī, lai pasargātu koka mizu. Kā arī var izmantot gumijas uzmavu uz troses gala, kas kalpo kā koku aizsargājošs materiāls. Gumijas uzmavai jābūt vismaz 400mm garai un 15 mm platai. Vinčošanās brīdī gumijas uzmavai jāpasargā koks no troses.
22.3. Aizsarg līdzekļi
Kvadricikla vadītājam sacensību laikā jāvalkā ķivere. Atļauts izmantot tikai motokrosa vai motosporta ķiveres. Ieteicams lietot arī pārējā ķermeņa aizsargus – tie ir: muguras, krūšu kurvja, plecu un kāju aizsargi.

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru