DUBĻU ĒRGĻA TITULA IZCĪŅA 2010

DUBĻU ĒRGĻA TITULA IZCĪŅA 2010

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Trofi-reidu dubļu apļa „Dubļu Ērglis 2010” sacensības ir vairākposmu bezceļa sacīkstes vieglajām apvidus automašīnām un ATV (kvadricikliem) kas norisinās saskaņā ar:
1.1.1 Šo Nolikumu;
1.1.2 Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bez ceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos dubļu apļa braucējus.

1.3. Dubļu Ērgļa titula izcīņa 2010. gadā notiek astoņos posmos. Posmu norises laiki:
kārtas numurs Norises laiks Norises vieta, nosaukums Saistītās sacensības
1. 08-09. maijs Latgales Ērglis, Nītaure Latvijas Torfi reidu čempionāts, Latvijas trofi reidu tūrisma kausa izcīņa
2. 29. maijs Gaitiņu Ērglis, Gaitiņu karjers 
3. 19 jūnijs Ādažu Ērglis, Ādaži 
4. 17-18. jūlijs Lukstu Ērglis, Trapene Latvijas Trofi reidu čempionāts
5. 14-15. augusts Rugāju Ērglis, Rugāji FIA NEZ Championship, Lietuvas un Lativjas Trofi reidu čempionāts
6. 4. septembris  Silciema Ērglis, Silciema karjers

7. 18-19. septembris Madonas Ērglis, Madona Latvijas Trofi reidu čempionāts
8. 16-17. oktobris Kurland Ērglis, Ēdole Latvijas Trofi reidu čempionāts

Viena posma norises ilgums ir viena diena.

2.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
2.1 Dubļu Ērgļa titula izcīņas, koordinēšanu, kā arī atsevišķu posmu organizēšanu vai, ja nepieciešams, citu posma Rīkotāju, izvēlās Latvijas automobiļu federācijas Trofi reidu komisija
2.2. Katra posma trasē tiek iekļauts slēgts Dubļu aplis ar grūti pārvaramiem šķēršļiem.
2.3. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz divi iebraucieni, katrs ar laika normu vismaz 2 stundas.

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
3.1. Dubļu Ērgļa sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. Dubļu Ērgļa dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā.
3.3.Dubļu Ērgļa titula gada izcīņā piedalās individuālas ekipāžas.

4. DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.
4.1. Dubļu Ērgļa titula izcīņā var piedalīties ar jebkādām apvidus automašīnām, to atbilstību startam novērtē sacensību tehniskais komisārs.
4.2. Dubļu Ērgļa titula izcīņā apvidus automašīnas tiek iedalītas divās automašīnu klasēs:
Mazkāju Ērgļi – automašīnas ar riteņu izmēru līdz 33’ ieskaitot.
Lielkāju Ērgļi – automašīnas ar riteņu izmēru virs 33’.
4.3. Dubļu Ērgļa titulu izcīna arī ATV kategorijā, titula izcīņā var piedalīties ar pilnpiedziņas kvadriciklu.
4.4. Dubļu Ērgļa titulu izcīņa ATV kategorijā kvadricikli tiek iedalīti divās klasēs:
Mazkāju Ērgļi – kvadricikli ar riteņu izmēru līdz 26’ ieskaitot.
Lielkāju Ērgļi – kvadricikli ar riteņu izmēru virs 26’.
4.5. TK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem(solo) un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem. Smagajām automašīnām tiek rīkoti braucieni bez ziedojuma maksas!

5. VĒRTĒJUMS.
5.1. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido piecu posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt..
5.2. Dubļu Ērgļa titula izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.1.
5.3. Vienāda punktu skaita gadījumā Dubļu Ērgļa titula izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labāku laiku pēdējā sacensību iebraucienā.
5.4. Ēkipāža nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances (puse distances tiek noteikta sacensību papildnolikumā).

6.  IDENTIFIKĀCIJA.
6.1. Startējot Dubļu Ērgļa titula izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori izsniedz starta numuru.

7.  BALVU FONDS.
7.1 Rīkotājs katrā Titula izcīņas posmā apbalvo labāko startējušo ekipāžu katrā kategorijā (Auto lieli, auto mazi, ATV lieli, ATV mazi)
 7.2. Katrā Titula izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
7.3. Titula izcīņas gada kopvērtējumā, Latvijas automobiļu federācijas Trofi-reidu komisija un kausa posmu organizatori apbalvo trīs labākās ekipāžas katrā kategorijā
7.4. Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

8. REKLĀMA.
8.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
8.2. Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tik noteiktas soda sankcijas.

9.  PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
9.1. Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
9.2. Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.
9.3. Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.

10.  INFORMĀCIJA.
10.1. Papildus informāciju par Titula izcīņas norisi var iegūt pa tālr:
26664992 Krišjānis Vīdušs
10.2. Informācija internātā: www.mazozoli.lv, www.laf.lv.

 

Atslēgvārdi:

 

Raksts vēl nav komentēts

Pievieno pirmo komentāru!.

Pievieno komentāru